Samenwerken op scholing, sociaal beleid en arbeidsmarkt
Menu Zoeken

Onderzoek ontwikkelingen arbeidsmarkt in de zorg en WJK en de uitvoering van HRM-beleid

Met de deelname aan het  onderzoeksprogramma AZW willen de werkgeversorganisaties  inzicht krijgen in arbeidsmarktontwikkelingen waarmee organisaties in de huisartsenzorg te maken hebben. Deze informatie wordt gebruikt om werkgevers te ondersteunen bij hun arbeidsmarktbeleid.

WERKGEVERSENQUÊTE 2016

Voor dit onderzoek worden onder andere werkgevers uit de huisartsenzorg telefonisch benaderd. In het gesprek dat ongeveer 15 minuten duurt, komen de volgende onderwerpen aan bod:

  • De huidige omvang van het personeelsbestand (aantal medewerkers (in cliëntgebonden functies));
  • Huidige en verwachte personeelstekort en overschot (bij welke beroepsgroepen en welke opleidingsniveaus);
  • Knelpunten op het gebied van arbeidsmarkt en personeel;
  • Werkdruk, werk-prive balans en mantelzorg;
  • Agressie en geweld;
  • Technologische ontwikkelingen;
  • Opleiding;
  • Strategische personeelsplanning (in de toekomst benodigde medewerkers, rekening houdend met de zorgvraag).

Meer informatie

Informatie over het Arbeidsmarktonderzoek