Samenwerken op scholing, sociaal beleid en arbeidsmarkt
Menu Zoeken

Veilig werken: voorkomen is beter dan genezen

Een verwarde patiënt die dreigt te slaan. Of een medewerker die door een familielid wordt uitgescholden. Wat kunt u doen om agressie zoveel mogelijk te voorkomen? Wat doet u wanneer een incident toch plaatsvindt? En welke stappen zijn nodig ná het incident? SSFH helpt u bij deze vragen met praktische tools, workshops en verdiepingstrainingen.

Uit een onderzoek van SSFH is namelijk gebleken dat wie in de huisartsenzorg werkt, helaas met agressie-incidenten te maken kan krijgen. Daarom heeft SSFH het project ‘Veilig werken in de huisartsenzorg’ opgezet met als doel werkgevers te ondersteunen bij het creëren van een veilige werkomgeving.

Praktische tools

Agressie is geen specifiek probleem voor onze branche, maar er zijn wel specifieke acties en maatregelen om geweld en agressie in de huisartsenzorg te voorkomen. Of om de gevolgen ervan te beperken. Hiervoor heeft SSFH een groot aantal tools zoals voorbeelden, checklists en formats verzameld en online toegankelijk gemaakt. 

Workshop

U kunt via SSFH kosteloos een workshop van twee uur over veilig werken organiseren voor uw medewerkers. Deze workshop ‘Veilig werken in de huisartsenzorg’ is geaccrediteerd voor huisartsen, praktijkondersteuners en doktersassistenten (2 punten).

Tijdens de workshop komt onder meer aan bod:

  • Wanneer is iets agressie?
  • Welke verschillende soorten agressie zijn er?
  • Hoe bepaal je wat (on)acceptabel gedrag is?
  • Welke incidenten zijn er bij u voorgevallen?
  • Welke interne afspraken kun je hierover maken?

Deze workshop is geen agressietraining, er wordt dus niet geoefend in agressie-situaties.

Jacolien Bakering, locatiemanager Huisartsenpost Zutphen, over de workshop:

“De workshop geeft een aanzet tot discussie en het maken van afspraken binnen het team van medewerkers rondom agressie. Het belangrijkste is om eenduidige afspraken te maken wat er wel of niet word getolereerd word, ondanks ieders persoonlijk waarden en normen. En je aan deze afspraken te conformeren. Daar draagt deze workshop zeker aan bij.”

Wilt u deze workshop organiseren? Stuur dan een mail naar Susanne Bruijns, s.bruijns@caop.nl.

Verdiepingstraining

Ook is er de mogelijkheid uw medewerkers een verdiepingstraining te laten volgen. Hierin wordt geoefend in bedreigende situatie met een actrice en leren deelnemers tips en tricks. Deze verdiepingstraining wordt aangeboden vanuit de NVDA en is geschikt voor alle medewerkers in de huisartsenzorg.

Meer informatie, trainingsdata en aanmelden verdiepingstraining.

Meer informatie

Wilt u meer weten over Veilig Werken in de Huisartsenzorg van de SSFH? Neem dan contact op met Susanne Bruijns, s.bruijns@caop.nl.