Samenwerken op scholing, sociaal beleid en arbeidsmarkt
Menu Zoeken

Subsidieaanvraag Stagefonds zorg: uiterlijk 1 oktober ontvangen door VWS

Erkende leerbedrijven met stageplaats(en) voor doktersassistenten ontvangen medio augustus een aanvraagformulier voor de vergoeding van het Stagefonds zorg. Uiterlijk 1 oktober moet het formulier door VWS zijn ontvangen.

Via het Stagefonds is er ongeveer € 2.700 per volledige stageplaats per jaar voor erkende leerbedrijven beschikbaar. De vergoeding is een bijdrage in de kosten van de stagebegeleiding van doktersassistenten voor het schooljaar 2015 - 2016. Medio augustus ontvangen erkende leerbedrijven een vooraf ingevuld aanvraagformulier. Dit formulier moet uiterlijk 1 oktober door VWS zijn ontvangen. Huisartsen die geen formulier hebben ontvangen maar wel denken voor de subsidie in aanmerking te komen, kunnen een blanco formulier downloaden via de site www.stagefondszorg.nl.

Meer informatie

Brief van het ministerie van VWS over de subsidie voor 2015 – 2016 en de subsidieregeling 2016 -2017
Bekijk het overzicht of er wel of niet een formulier aan u gestuurd is.

Meer informatie over Stagefonds zorg