Samenwerken op scholing, sociaal beleid en arbeidsmarkt
Menu Zoeken

Vernieuwd vergoedingenportaal SSFH

Vanaf 1 september kunnen stagebieders eenvoudig via www.mijn-ssfh.nl een vergoeding aanvragen voor stagiairs die een erkende beroepsopleiding volgen in de Huisartsenzorg. De nieuwe website vervangt het oude aanvraagportaal van SSFH. Via het online portaal kunnen stagebieders twee vergoedingen in één keer aanvragen: de vergoeding praktijkbegeleiding en de stagevergoeding voor de stagiair.

Aanvragen gaat in vijf stappen:

Stap 1: Maak een account aan via www.mijn-ssfh.nl.
Stap 2: Bevestig het account. SSFH beoordeelt vervolgens de accountaanvraag.
Stap 3: Na akkoord van het account kan een vergoeding(en) aangevraagd worden per stagiair.
Stap 4: SSFH beoordeelt de aanvra(a)gen.
Stap 5: Na akkoord van de aanvraag betaalt SSFH de vergoeding(en) uit aan de stagebieder.

Let op: aanvragen kunnen pas definitief ingediend worden na afloop van de stageperiode.

De voordelen van het nieuwe portaal op een rij:

  • Stagebieders vragen eenmalig een account aan en sturen eenmalig de gevraagde bedrijfsgegevens digitaal toe.
  • Met een goedgekeurd account kunnen stagebieders vergoedingen voor stagiairs en praktijkbegeleiding aanvragen door de gegevens van de stagiair en de stageovereenkomst toe te sturen.
  • Stagebieders hebben inzicht in de voortgang van de beoordeling van de aanvragen en kunnen zelf wijzigingen online doorgeven.
  • Stagebieders houden overzicht over de goedgekeurde aanvragen en uitbetaalde bedragen vanaf 1 september 2016.

Belangrijke data

  • Vanaf 1 september 2016 kunnen stagebieders een account aanmaken. Deze zal eerst worden beoordeeld.
  • Vanaf 1 oktober 2016 kunnen stagebieders met een goedgekeurde account stagiairs aanmelden en vergoedingen definitief aanvragen.
  • Na beoordeling en goedkeuring zal SSFH vanaf 1 november 2016 de vergoedingen uitbetalen.

Heeft u reeds een volledige aanvraag ingediend vóór 1 september 2016?

Volledige aanvragen voor stages die vóór 1 september 2016 worden afgerond en die al bij SSFH zijn ingediend worden apart beoordeeld en uitbetaald. Deze aanvragen verlopen nog niet via de nieuwe website. Hiervoor gelden nog de oude voorwaarden en contactgegevens.

Stimuleren meer stageplaatsen

Met de twee vergoedingen wil SSFH stimuleren dat er meer stageplaatsen komen. Een stageplaats is onmisbaar voor o.a. aankomende doktersassistenten en praktijkondersteuners die nog een opleiding volgen. De sector groeit. Goed opgeleid ondersteunend personeel is hard nodig om alle taken uit te voeren.

Meer informatie

Heeft u specifieke vragen over het aanmaken van een account of het aanvragen voor de stage- en praktijkvergoedingen vanaf 1 september 2016? Stuur dan een e-mail naar info@mijn-ssfh.nl of kijk op www.mijn-ssfh.nl.