Samenwerken op scholing, sociaal beleid en arbeidsmarkt
Menu Zoeken

‘Veilig en gezond werken’ in 2017

De SSFH neemt in november besluiten over het verder werken aan de ambitie om in 2017 hét aanspreekpunt te zijn voor de huisartsenzorg voor het veilig en gezond werken. Deels gaat het om het voortzetten van huidige activiteiten. Ook zijn er ideeën voor nieuwe plannen:

Veilig werken

  • de campagne ‘Over de grens’ voor medewerkers die vooral gaat over het trekken van een grens bij ongewenst gedrag en het bevorderen van positief gedrag. Dat vergroot het werkplezier en de medewerker kan doen wat hij het liefste doet: mensen met gezondheidsheidsvragen helpen;
  • Workshops ‘Veilig Werken in de Huisartsenzorg’;
  • Verdiepingstrainingen ‘Veilig Werken, voorkom agressie’.

Gezond werken

  • workshops ‘Van werkdruk naar werkplezier’;
  • één geïntegreerde Arbocatalogus voor de hele huisartsenzorg;
  • één branche-RI&E en diverse ondersteuning zoals trainingen en advies;
  • branche-RI&E tot een digitaal dashboard ontwikkelen om onderlinge vergelijking mogelijk te maken en op sectorniveau beleid op basis van trends en ontwikkelingen te maken;
  • preventie-, verzuim- en re-integratie-activiteiten. Voorbeelden zijn het bieden van gezamenlijke faciliteiten zoals een vertrouwenspersoon of calamiteitenopvang.