Samenwerken op scholing, sociaal beleid en arbeidsmarkt
Menu Zoeken

Start onderzoek naar functie en werkbeleving triagisten in oktober

Volgende maand start een onderzoek naar de functie en werkbeleving van triagisten met het uitzetten van een enquête. De functie van triagist op huisartsenposten heeft zich de afgelopen jaren verder ontwikkeld door invoering van de NTS, diplomering/herregistratie en ontwikkelingen in de zorg en de maatschappij. Daarbij is de discussie over de functiezwaarte van de triagist nooit gestopt.
Zowel triagisten als werkgevers krijgen een uitnodiging om mee te doen aan dit initiatief van de werkgevers en werknemers, verenigd in de SSFH.

Objectief beeld en handvatten voor verbeteringen

Het onderzoek over de functie en werkbeleving van de triagist moet resulteren in:

  • een objectief en door werkgevers en werknemers gedragen beeld van de functie, mede in het licht van de toekomst;
  • een objectief oordeel vanuit functiewaardering;
  • handvatten voor verbetering op functie-inhoud, instrumentarium, rekrutering/opleiding, arbeidsomstandigheden, begeleiding/beoordeling/coaching en beloningsbeleid.

Uitnodiging enquête per mail

Triagisten in huisartsenposten krijgen vanaf maandag 10 oktober per mail een uitnodiging van marktonderzoeksbureau Totta om via een enquête hun mening te geven. Het invullen ervan duurt 15 tot 20 minuten. Er wordt geen steekproef getrokken, iedereen kan meedoen. Parallel krijgen bovendien alle werkgevers het verzoek om een eigen enquête in te vullen.

Anoniem

Het onderzoek is anoniem. De onderzoekers rapporteren op het niveau van de gehele sector en de uitkomsten zijn op geen enkele manier te herleiden naar individuele huisartsenposten of triagisten.

De enquête is een unieke kans voor alle triagisten en werkgevers om zich uit te spreken over de functie van triagist. Zo kunnen we samen zorgen voor goede (cao-) afspraken in de toekomst.