Samenwerken op scholing, sociaal beleid en arbeidsmarkt
Menu Zoeken

Stageverbeterplan SSFH

Huisartsen zijn op zoek naar betere stagiairs, meer informatie over de diverse stages en zij willen meer ontzorgd worden in de begeleiding van de stagiairs. Scholen zoeken meer stageplaatsen in huisartsenvoorzieningen om  voldoende leerlingen op te kunnen leiden. Een gebrek eraan is een probleem voor de continuïteit van de huisartsenzorg. Daarom heeft het SSFH-bestuur besloten de komende periode een aantal activiteiten uit te voeren die bijdragen aan het oplossen van deze twee vraagstukken.

Ontzorgen

Het werven en begeleiden van stagiairs kost tijd. SSFH kijkt daarom naar manieren om de huisartsen te ontzorgen bij de aanname en begeleiding van stagiairs. Er wordt onderzocht of het mogelijk is gedeeld werkgeverschap (naar het voorbeeld van de SBOH) toe te passen op stagiairs.

Ook wordt gekeken of bepaalde onderdelen van de stage zo georganiseerd kunnen worden dat het minder tijd kost voor de huisartsenpraktijk. 

Samenwerking verbeteren tussen werkgevers en scholen

Een goede match tussen praktijk en stagiair is de basis voor een goede stage, daarom gaat SSFH –samen met opleiders en huisartsen- kijken hoe de matching tussen vraag en aanbod verbeterd kan worden. Het meer betrekken van de huisarts bij de inhoud van de opleiding maakt hier onderdeel van uit. Daarnaast is het belangrijk dat huisarts én docent de juiste verwachtingen hebben van wat een stagiair kan en dat de stage goed aansluit op de huidige werkwijze in de huisartsenzorg.

Ook gaat SSFH in overleg met de scholen om te kijken hoe een leerling getest kan worden of hij of zij geschikt is voor een stage in de huisartsenzorg.

Praktische ondersteuning stagebegeleiders

Een goede begeleiding van de stagiair is van belang voor de kwaliteit van de doktersassistent en praktijkondersteuner. Maar hoe begeleid je een stagiair goed? Om (aankomende) begeleiders goed toe te rusten voor deze rol, ontwikkelt SSFH een regionaal aanbod aan cursussen praktijkbegeleiding voor doktersassistenten en praktijkondersteuners.

Daarnaast vind je binnenkort alle informatie en tools over stages overzichtelijk bij elkaar, Hoe bereid je je voor? Welke soorten stages zijn er? Hoe maak je een stagebeleidsplan? Welke vergoedingen zijn er? Raadpleeg deze informatie via de SSFH-site.

Regio´s bijstaan

De stageproblematiek is complex en verschilt per regio. Binnen het project is daarom ruimte bestaande initiatieven met betrekking tot dit thema in uw regio te ondersteunen. Of om u te helpen bij het ontwikkelen van nieuwe initiatieven.

Meer informatie

Wil je meer informatie over dit project?
Neem dan contact op met Anne van Riet-Keulen, projectleider stageverbeterplan SSFH, 06 20 32 55 75, anne.vanriet@ssfh.nl