Samenwerken op scholing, sociaal beleid en arbeidsmarkt
Menu Zoeken

Wat is jouw grens?

Helaas neemt agressie in de huisartsenzorg nog steeds toe. Het is daarom in toenemende mate belangrijk om in een huisartsenvoorziening af te spreken welk gedrag toelaatbaar is en welk niet. SSFH biedt hiervoor gratis workshops aan die vanwege de grote belangstelling in 2017 worden voortgezet. Daarnaast worden de activiteiten verbreed.

De werkgeversenquête 2016 van het AZW-onderzoek laat zien dat agressie in de huisartsenzorg in het afgelopen jaar met 42% is toegenomen. Het is daarom belangrijk om dit onderwerp bespreekbaar te maken in een huisartsenpost of –praktijk.

In de praktijk blijkt vaak dat hierover niet of te weinig gepraat wordt. Vanwege tijdgebrek, maar óók omdat het niet in de bespreekcultuur zit. Het lijkt een onderdeel van het werk dat er nu eenmaal bij hoort. In de workshops van SSFH gaan medewerkers in de huisartsenzorg  met elkaar in gesprek over de agressie-incidenten die ze meemaken. Er worden handvatten aangereikt om  gezamenlijk vast te stellen wat hierin de grens is en hoe interne afspraken gemaakt kunnen worden. De workshops duren twee uur, zijn gratis en zijn geaccrediteerd voor huisartsen, praktijkondersteuners en doktersassistenten (2 punten). Wilt u zo’n workshop organiseren? Neem dan contact met Paulien van der Meulen, projectleider SSFH, p.vandermeulen@caop.nl.

"We hebben ons werkoverleg, een moment waarop we toch al met elkaar samenzijn, gebruikt voor de workshop. We hebben veel geleerd van wat we kunnen doen wanneer we geconfronteerd worden met agressie op de werkvloer. Niet alleen hoe we hiermee om kunnen gaan maar ook waar we vervolgens terecht kunnen voor nazorg en het doen van aangifte." Aldus Marjan Mulder en Annette Bos, locatie-assistente CHE.

Activiteiten 2017

De workshops voert SSFH uit voor het project ‘Veilig werken in de huisartsenzorg’. SSFH heeft in dit project ook veel tools en informatie verzameld over het omgaan met agressie-incidenten. Om dit thema bij nog meer huisartsen en ondersteuners op het netvlies te krijgen, ontwikkelt SSFH in 2017 een campagne ‘Over de grens’. SSFH wil verder in 2017 op een laagdrempelige wijze organiseren dat er een vertrouwenspersoon beschikbaar is om medewerkers na een agressie-incident op te vangen.

In 2017 verbreedt SSFH thema ‘Veilig werken’ naar de onderwerpen arbeidsomstandigheden, werkdruk en werkplezier. SSFH gaat hiervoor workshops ‘Van werkdruk naar werkplezier’ organiseren. Ook wordt gewerkt aan het opstellen van één branchebrede arbocatalogus voor de huisartsenzorg.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Susanne Bruijns, s.bruijns@caop.nl