Samenwerken op scholing, sociaal beleid en arbeidsmarkt
Menu Zoeken

Update competentieprofiel POH-S

Convenantpartijen LHV, InEen, NHG, NVvPO, NVDA, FNV, CNV, V&VN en Samenwerkende Hogescholen werken momenteel hard aan het maken van een aangepast competentieprofiel voor de POH-S. Dit aangepaste profiel zal het profiel uit 2004 vervangen. De verwachting is dat dit nieuwe profiel voorjaar van 2017 gereed is. Deze aanpassing maakt onderdeel van het convenant dat partijen in februari 2016 sloten.