Samenwerken op scholing, sociaal beleid en arbeidsmarkt
Menu Zoeken

Wat heeft de groei van de huisartsenzorg voor gevolgen?

De huisartsenzorg is een branche die in de afgelopen jaren is gegroeid, in tegenstelling tot veel andere zorg- en welzijnbranches. Wat betekent deze groei voor de huisartsenzorg? We hebben een aantal ontwikkelingen op een rij gezet. 

Een branche die groeit

De huisartsenzorg is een van de vier branches in de zorgsector die de afgelopen jaren is gegroeid. Zo geeft 46% van de werkgevers in de huisartsenzorg aan dat het aantal banen in hun organisatie de afgelopen 12 maanden is toegenomen.

Werkdruk neemt toe

Ongeveer twee derde van de werkgevers in de huisartsenzorg geeft aan dat de werkdruk is toegenomen. Bijna een kwart geeft aan dat dit komt door meer (nieuwe) taken. Een vijfde geeft aan dat het werk moeilijker / complexer is geworden. In de Huisartsenzorg zijn de belangrijkste maatregelen om de werkdruk te verminderen: het aantrekken van extra personeel en het efficiënter vormgeven van werkprocessen.

Minste opscholing

Hoewel werkgevers aangeven dat het werk complexer / moeilijk, is de huisartsenzorg  een van de branches die het minst opscholing toepast (28%,7). Van de werkgevers in de huisartsenzorg die aangeven dat zij opscholing toepassen, gaat het bij ruim 55% om het verhogen van het opleidingsniveau van hun medewerkers van mbo- naar hbo-niveau.
Meer dan 20% van de werkgevers in de huisartsenzorg hebben hun medewerkers laten bijscholen op het gebied van veiligheid.

Agressie en geweld neemt ook toe

In het afgelopen jaar is agressie en geweld het meeste toegenomen in de huisartsenzorg, namelijk met 41,8%. Het percentage medewerkers dat in de huisartsenzorg te maken heeft gehad met agressie en geweld (46,4%) blijft aanzienlijk lager dan in de ziekenhuizen (88,9%) of GGZ (88,5%). In deze twee branches komt agressie en geweld het meeste voor.

Werkgevers in de huisartsenzorg hebben de volgende drie activiteiten het vaakst in gang gezet wanneer er sprake was van agressie en geweld:

  1. Agressie bespreekbaar maken bij medewerkers
  2. Gedragsafspraken maken over het omgaan met agressie
  3. Leidinggevenden te informeren over handvatten voor agressie

SSFH heeft activiteiten rondom agressie en geweld die huisartsen kunnen gebruiken.

Onderzoeksprogramma AZW

SSFH neemt deel aan het onderzoeksprogramma Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn (AZW). De hier genoemde gegevens komen uit het onlangs verschenen AZW Actueel en de werkgeversenquête 2016. Kijk voor meer informatie op: www.azwinfo.nl