Samenwerken op scholing, sociaal beleid en arbeidsmarkt
Menu Zoeken

Actuele ontwikkelingen december 2016

Onlangs zijn de kwartaalcijfers van het onderzoeksprogramma Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn (AZW) weer verschenen. In het laatst verschenen actuele overzicht van het programma staat een selectie uit empirische en beleids(gerichte) studies, aangevuld met ‘eye-openers’ gebaseerd op zachtere informatie. SSFH neemt sinds 2015 deel aan het programma AZW.

Meer informatie

Download het kwartaaloverzicht
Op de websites AZW info en Publicaties arbeidsmarkt zorg en welzijn vindt u meer informatie over het programma en recent verschenen, publiek toegankelijke onderzoekspublicaties.
Kiwa Carity en het CAOP voeren het onderzoeksprogramma uit in opdracht van het ministerie van VWS en de sociale partners in zorg en welzijn, jeugdzorg en de kinderopvang (WJK).