Samenwerken op scholing, sociaal beleid en arbeidsmarkt
Menu Zoeken

Onderzoek naar de werkbeleving en functie van de triagist

Op verzoek van de cao-partijen in de huisartsenzorg heeft SSFH een onderzoek laten uitvoeren naar de werkbeleving en functie van de triagist werkzaam bij de huisartsenposten/hds. SSFH heeft met dit onderzoek beoogd om te komen tot een objectief en door werknemers en werkgevers gedragen beeld van de functie.  

Het onderzoek is uitgevoerd door Leeuwendaal Advies onder de regie van een begeleidingscommissie van SSFH. Het rapport is het resultaat van gesprekken met focusgroepen uit de sector (van zowel triagisten als werkgevers), een breed uitgevoerde enquĂȘte onder triagisten en werkgevers bij huisartsenposten en een analyse van de onderzoekers. Het bestuur van SSFH heeft dit rapport vastgesteld en heeft deze op 23 december 2016 aangeboden aan de cao-partijen in de huisartsenzorg.

In vervolg op deze rapportage start SSFH op korte termijn een functiewaarderingsonderzoek, waarin de inhoud van het rapport van Leeuwendaal wordt meegenomen rondom de beleving van de functie. De uitkomsten van het functiewaarderingsonderzoek worden gedeeld met de cao-partijen in de huisartsenzorg om te beoordelen of en op welke wijze, de beloningssystematiek aangepast moet of kan worden. Het SSFH-bestuur neemt de aanbeveling in de rapportage over om in het functiewaarderingsonderzoek mee te nemen wat de verschillen zijn met de functie van doktersassistent in de dagpraktijk, zodat dit kan helpen bij de uitleg en dimensionering van een eventuele beloningsoplossing.

Het rapport treft u hier aan