Samenwerken op scholing, sociaal beleid en arbeidsmarkt
Menu Zoeken

Gratis workshop Veilig werken in de huisartsenzorg

Een verwarde patiënt die dreigt te slaan. Of een medewerker die door een familielid wordt uitgescholden. Wat kunt u doen om agressie zoveel mogelijk te voorkomen? Wat doet u wanneer een incident toch plaatsvindt? En welke stappen zijn nodig ná het incident?

U kunt via SSFH voor uw medewerkers (kosteloos) een workshop van twee uur organiseren over veilig werken. Tijdens de workshop komt onder meer aan bod:

  • Wanneer is iets agressie?
  • Welke verschillende soorten agressie zijn er?
  • Hoe bepaal je wat (on)acceptabel gedrag is?
  • Welke incidenten zijn er bij u voorgevallen?
  • Welke interne afspraken kun je hierover maken?

Deze workshop is geen agressietraining, er wordt dus niet geoefend in agressie-situaties.

Accreditatie

De workshop ‘Veilig werken in de huisartsenzorg’ is geaccrediteerd voor huisartsen, praktijkondersteuners en doktersassistenten (2 punten).

Ervaringen

"We hebben ons werkoverleg, een moment waarop we toch al met elkaar samenzijn, gebruikt voor de workshop. We hebben veel geleerd van wat we kunnen doen wanneer we geconfronteerd worden met agressie op de werkvloer. Niet alleen hoe we hiermee om kunnen gaan maar ook waar we vervolgens terecht kunnen voor nazorg en het doen van aangifte." Aldus Marjan Mulder en Annette Bos, locatie-assistente CHE.

Trainers workshop

De workshop wordt verzorgd door Susanne Bruijns senior adviseur‘Veilig werken in de huisartsenzorg’ van SSFH en Peter Peerdeman, landelijk projectleider Veiligezorg®. Beiden hebben jarenlange ervaring met veilig werken in de zorgsector.

Het organiseren van een workshop

Er worden 20 workshops gegeven in 2017. Er is nog ruimte om workshops aan te vragen. Wilt u zo’n workshop organiseren? Stuur dan een mail naar Susanne Bruijns, s.bruijns@caop.nl.

Meer informatie

Meer weten over Veilig werken in de huisartsenzorg? SSFH heeft tal van praktische tips en handvatten toegespitst op de situatie in de huisartsenzorg.