Samenwerken op scholing, sociaal beleid en arbeidsmarkt
Menu Zoeken

6 maart: Dag van de Doktersassistent

Op 6 maart staan in het hele land de doktersassistenten in het zonnetje op de Dag van de Doktersassistent. Door de toenemende zorgvraag en een steeds grotere rol voor de eerstelijnszorg zijn er meer doktersassistenten en praktijkondersteuners nodig. Ook wordt het takenpakket van doktersassistenten en praktijkondersteuners steeds breder en intensiever. Zij moeten daarom tijdens hun opleiding voldoende ervaring kunnen opdoen in de praktijk. In veel regio’s is echter sprake van een tekort aan stageplaatsen.

Ester Slooten, docent aan de opleiding doktersassistent bij Nova College in Haarlem, vertelt: “Het is vooral moeilijk om stageplekken te vinden voor eerstejaars. Dat geven we ook aan bij de voorlichting over de opleiding. Toch hebben we elk jaar weer volle klassen, dus animo voor het vak is er wel. We ondernemen ontzettend veel om onze studenten aan een stageplek te helpen, zoals een enquête onder stagebedrijven, werkveldbijeenkomsten en nieuwsbrieven. Ook hebben we een keer geprobeerd een ‘speeddate’ te organiseren om studenten aan stagebedrijven te koppelen. Dat is helaas mislukt, omdat geen enkel stagebedrijf zich had aangemeld.”

Achterstand

“Ik vind de opleiding leuk,” vertelt Laura van der Plas, inmiddels tweedejaars doktersassistent-in-opleiding. “Het is voor mij belangrijk om patiënten goed te kunnen helpen. Ik moet vanaf april weer stagelopen, maar ik heb nog geen plek gevonden. De school biedt wel een alternatieve stage, met gastlessen en triageoefeningen. Maar je ontwikkelt je toch minder dan in een echte stage. In mijn eerste jaar kon ik ook geen stageplek vinden, daardoor heb ik een achterstand opgelopen in mijn opleiding. Aan het begin van mijn tweede jaar heb ik wel stagegelopen bij een huisarts, dat ging goed. Maar als ik in april weer geen stage kan vinden, wordt mijn achterstand nog groter.”

Te weinig ervaring

Docent Slooten: “Eerstejaars studenten krijgen vaak niet makkelijk een stageplek omdat ze nog weinig ervaring hebben. Maar als het stagetekort blijft bestaan voorzie ik een verschuiving van het probleem: als ze in hun eerste jaar geen ervaring kunnen opdoen in een stage, hebben tweedejaars straks om dezelfde reden moeite om een stageplek te vinden. Het is voor onze studenten frustrerend dat ze weinig ervaring kunnen opdoen in het vak, maar ook dat ze daardoor een achterstand krijgen in hun opleiding. En op de langere termijn heeft het ook gevolgen voor de instroom van het aantal doktersassistenten op de arbeidsmarkt.”

Geen stage meer voor eerstejaars

Anna van Teeffelen, doktersassistent bij Medisch Centrum Zwanenburg en afgestudeerd Praktijkmanager Eerstelijns- en Ketenzorg: “De opleiding hier in de buurt, het Nova College, organiseert regelmatig informatieavonden over de samenwerking op stagegebied. Aangekondigd is dat de structuur van de opleiding vanaf volgend jaar wordt aangepast. Wegens het tekort aan stageplaatsen is besloten dat eerstejaars vanaf volgend jaar geen stage meer hoeven te doen.“ Docent Slooten: “Dat klopt. Door het grote tekort aan stageplaatsen hebben we moeten beslissen de stage in het eerste jaar te schrappen.” Doktersassistent Van Teeffelen: “Dat vind ik geen goede zaak. Voor het beroep doktersassistent is het belangrijk dat je over een goede basis beschikt van voldoende medische kennis en dat je die weet toe te passen in de praktijk. Ik vind het leuk om stagiairs te begeleiden en coachen. Je biedt perspectief aan toekomstig personeel, maar ook de praktijk krijgt er veel voor terug: iemand met een frisse blik en actuele kennis. Zo blijf je zelf ook bij met de nieuwste ontwikkelingen. Ik heb veel geleerd van mijn stagiairs, onder meer hoe belangrijk het is om vertrouwen te geven aan jonge mensen die aan het begin staan van hun loopbaan.”

Behoefte aan samenwerking

Docent Slooten: “Het is gewoon een kleine vijver waarin je vist. Om het tekort aan stageplaatsen op te lossen is het ook van belang dat opleidingen regionaal meer gaan samenwerken.” Doktersassistent Van Teeffelen vult aan: “Er zou intensievere afstemming moeten komen tussen opleiding en praktijk. Het niveau van de stagebegeleiding vanuit de opleidingen verschilt bijvoorbeeld sterk. Het zou goed zijn als de kwaliteit van de begeleiding landelijk hetzelfde is. En als praktijkbegeleider moet ik weten wat een stagiair eigenlijk moet kunnen volgens de opleidingseisen.” Het Campagneteam werken in de huisartsenzorg zet zich in voor meer afstemming tussen opleiding en praktijk. Meer weten over de activiteiten van het campagneteam? Kijk op: http://ssfh.nl/activiteiten/campagneteam-werken-in-de-huisartsenzorg/

Meer stageplaatsen nodig!

Biedt u Laura en haar medestudenten de kans om het vak in de praktijk te leren? Om het aantal stageplaatsen te bevorderen, biedt de SSFH per 1 januari 2014 een vergoeding voor de praktijkbegeleiding van doktersassistenten en praktijkondersteuners in opleiding. Zo zorgen we samen voor voldoende gediplomeerd personeel in de nabije toekomst en kunnen uw patiënten blijven rekenen op de beste zorg.

De vergoeding voor de praktijkbegeleiding is aan te vragen via www.ssfh.nl/vergoedingen. Voor stagiairs is ook een vergoeding beschikbaar. Zij kunnen deze zelf bij de SSFH aanvragen.