Samenwerken op scholing, sociaal beleid en arbeidsmarkt
Menu Zoeken

Drijfveren: column Kees Gillis

Huisartsen zijn gedreven in hun vak. Als SSFH-vice voorzitter heb ik ook drijfveren. Zo ben ik gedreven door de vraag hoe de huisartsenzorg goed kan functioneren en wat onze bijdrage kan zijn. Het is al vaak gememoreerd dat er een enorme verschuiving van de tweede- naar de eerstelijnszorg plaatsvindt en daarom verandert er veel en snel. Zo ontwikkelen zich nieuwe functies en beroepsprofielen. Ook vereisen functies en het werk zwaardere opleidingseisen. Dat alles vraagt om een grote flexibiliteit van alle werkenden en om genoeg personeel.

Toekomst

Op regionaal en landelijk niveau is het bestuurlijk van groot belang om goed zicht te houden op alle ontwikkelingen en daar adequaat op in te spelen. Als de huisartsenzorg klaar wil zijn voor de toekomst, moeten we weten wat daarvoor nodig is. Ook voor het collectief kunnen blijven positioneren en bijvoorbeeld invloed uit te oefenen op de opleidingen en in bestuurlijke overleggen, is dat belangrijk. Hier is de drijfveer klaar te zijn voor de toekomst.

De SSFH werkt met partijen in de huisartsenzorg samen aan het blijven aansluiten van de arbeidsmarkt op de veranderingen. Tegelijkertijd ondersteunen we het werkgeverschap met handige instrumenten voor een eenvoudiger bedrijfsvoering of voor het veiliger werken. Via onderzoek maken we voor iedereen inzichtelijk hoe de arbeidsmarkt zich ontwikkelt en wat daar de gevolgen van zullen zijn. Dat lijkt iets van de toekomst maar het tegendeel is waar. Een adequaat strategisch arbeidsmarktbeleid formuleren, vereist op tijd onderzoek, analyse en beleidsontwikkeling. Daar past geen korte termijn denken bij. Onnodig om hier de drijfveer te herhalen.

Ambitie

Samen met werkgevers en werknemers voeren wij vele activiteiten en projecten uit om arbeidsmarktvraagstukken aan te pakken. Ambitieus, enthousiast en praktijkgericht. Zo is onder andere de arbeidsmarktcampagne ‘Nieuwe zorg, nieuwe kansen’ in volle gang, onderzoeken we de huidige en toekomstige beroepen en functies, werken we aan duidelijkheid over de positie en toekomst van de POH-S, keren we ruim 5.000 stagevergoedingen en vergoedingen praktijkbegeleiding uit en krijgt het programma ‘Veilig werken in de huisartsenzorg’ steeds meer vorm. Hier is sprake van een drijfveer in combinatie met resultaten willen halen voor de huisartsenzorg

Regio

In de regio gebeurt het en daarom zitten vooral daar de partners om de arbeidsmarktknelpunten op te lossen. Eind vorig jaar zijn in vier regio’s pilots gestart, waarin de stageproblematiek een dominante rol speelt in het overleg. Dat is onze bijdrage aan een goede overlegstructuur van huisartsenvoorzieningen, huisartsenposten, zorggroepen, hbo-opleidingsinstituten (POH-S en POH-GGZ) en roc’s (DA). Ook de overkoepelende organisaties zoals de LHV-regio of -kring en de ROS zijn betrokken. Minimaal vier keer per jaar brengen zij op een praktische doortastende manier vraag en aanbod in beeld van stage-en leerwerkplaatsen voor de DA en de POH. En ze pakken andere dingen aan. De regio’s willen beduidend meer stage- en leerwerkplaatsen voor zowel de DA, POH-S als POH-GGZ realiseren. Ook creëert iedere regio een regionaal platform om de kennis, projecten en vergoedingen van de SSFH optimaal te benutten. Mijn drijfveer spreekt vast voor zich.

Communicatie

Kunnen we tevreden achterover leunen? Nou, nee. Er is veel te doen willen we successen halen zoals het goed en snel beoordelen van de 1.600 mensen die interesse hebben getoond om in te stromen vanuit andere zorgsectoren. Ook staat nog iets heel anders op de prioriteitenlijst. Regelmatig merken we dat het werk van de SSFH onbekend is. Dat rekenen we ons aan. We beloven u veel meer te informeren over wat we voor u doen, willen betekenen en realiseren.  Ook dan hoor ik graag uw vragen en wat u daartoe gedreven heeft.