Samenwerken op scholing, sociaal beleid en arbeidsmarkt
Menu Zoeken

In perspectief: column Bram Stegeman

‘Wij hebben helemaal geen tekort aan ondersteunend personeel’ en ‘Ik leid al jaren assistentes op en moet nu ook nog eens betalen voor het SSFH’. Dit zijn geluiden die ik hoor van collega huisartsen. Ik snap die geluiden, maar wil hier graag in perspectief plaatsen.

Zelf heb ik ook een praktijk met een aantal assistenten en praktijkondersteuners (POH). Stuk voor stuk waardevolle teamleden. Maar er vindt ook wel eens een wisseling plaats. Tot op heden lukt het ons aardig om de vacatures in te vullen, maar ik zie ook de cijfers. De tijd die nodig is om een nieuwe collega te vinden neemt sterk toe, het aantal assistentes in opleiding stagneert, er is een toenemend tekort aan stageplaatsen en het aantal openstaande vacatures voor POH’s blijft groeien. De huisarts wil juist de toenemende vraag naar huisartsenzorg goed opvangen met ondersteunend personeel van hoge kwaliteit. Daarvoor is 1,6 assistente per FTE huisarts nodig. Dat gaat wringen als we stil blijven zitten!

De juiste weg

Investeren in voldoende en goed gekwalificeerd personeel in de toekomst doe je nu, niet als het water iedereen aan de lippen staat. En daar zet de SSFH goede stappen in. Ik ben de eerste om toe te geven dat de opstart op zijn zachtst gezegd ‘rommelig’ was. Maar ik zie ook dat we de juiste weg zijn ingeslagen. Sinds dit jaar is de administratieve rompslomp voor het berekenen en innen van de bijdrage van de baan. Er worden volop stagevergoedingen uitgekeerd aan zowel stagiairs als stageverleners. Dankzij de SSFH kan ieder erkend stagebedrijf een stagevergoeding van 100 euro per maand ontvangen. En er wordt een verkort opleidingstraject voor praktijkondersteuners ontwikkeld. Bovendien werd recent het sectorplan huisartsenzorg goedgekeurd. Minister Asscher investeert een half miljoen in het aannemen en omscholen van 600 doktersassistenten en praktijkondersteuners!
‘Ik leid al jaren op en moet nu ook nog eens betalen’, is het andere bezwaar. Ik wil deze logica graag omdraaien. Het is vooral eerlijk dat niet-stageverleners eindelijk meebetalen aan het opleiden van assistentes door collega’s. Een snel rekenvoorbeeld: op een loonsom van
€ 100.000,- is de bijdrage aan het fonds € 800,-. Een werkgever met zo’n loonsom zou, indien deze driekwart jaar stage verleent ook € 800,- uitbetaald krijgen uit het fonds. De stagevergoeding aan de stagiair van nog eens € 800,- wordt eveneens door het fonds uitgekeerd. Deze laatste vergoeding wordt feitelijk opgebracht door een niet-stageverlenende collega. En dit los van de vergoeding die huisartspraktijken kunnen krijgen vanuit het Stagefonds zorg.

Verantwoordelijkheid

De huisartsenzorg is mede door de explosieve groei van de afgelopen 10 jaar een volwassen sector geworden. Er werken naar schatting 15.000 doktersassistentes in de huisartsenpraktijken. Bij zo'n volwassen sector hoort een volwassen verantwoordelijkheid van de werkgevers. De LHV voelt zich, naast dat het de belangen van huisartsen behartigt, ook verantwoordelijk voor goede sociale arbeidsomstandigheden van het ondersteunend personeel. Daarom zijn wij voorstander van de SSFH. Ik weet dat dit niet genoeg is om alle werkgevers te overtuigen van het belang van de SSFH, maar ben er van overtuigd dat wij allen de komende tijd de vruchten gaan plukken van de initiatieven die de SSFH nu neemt.