Samenwerken op scholing, sociaal beleid en arbeidsmarkt
Menu Zoeken

Meer arbeidsmarktinformatie over huisartsenzorg

SSFH neemt vanaf 1 januari 2015 deel aan het onderzoeksprogramma Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn (AZW). Deze deelname draagt eraan bij dat er meer eenduidige arbeidsmarktinformatie over de huisartsenzorg beschikbaar komt en dat deze informatie goed vergelijkbaar is met de informatie over andere branches. Dit kan sociale partners helpen bij het bepalen van hun beleidskoers en bij het vormgeven van hun arbeidsmarktbeleid.

Het AZW-programma

Opdrachtgevers van het AZW-programma zijn sociale partners in de sectoren zorg en welzijn en het ministerie van VWS. De sociale partners participeren via de arbeidsmarktfondsen. In het programma zijn vrijwel alle zorg- en welzijnsbranches vertegenwoordigd: (academische) ziekenhuizen, GGZ, gehandicaptenzorg, verpleeg- en verzorgingshuizen, thuiszorg en kraamzorg, welzijn en maatschappelijke dienstverlening, jeugdzorg en kinderopvang. Vanaf 1 januari komt daar de huisartsenzorg bij. In het kader van het programma wordt arbeidsmarktinformatie uit een groot aantal bronnen verzameld. Deze gegevens worden vervolgens gepresenteerd op de website www.azwinfo.nl. Ook wordt er jaarlijks een prognose gemaakt van de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt en worden er periodiek enquĂȘtes gehouden onder werkgevers en werknemers. De resultaten van alle programmaonderdelen verschijnen jaarlijks in een integrerend rapport.

Incidenteel onderzoek

In aanvulling op de periodiek terugkerende projecten laten de opdrachtgevers van het AZW-programma incidenteel onderzoek doen naar specifieke vraagstukken. Doel van dergelijke projecten is om de informatievoorziening over de arbeidsmarkt te verbeteren. Voorbeelden zijn: onderzoek naar branchevervagingž mobiliteit of de omvang en aard van flexibele contracten.

Meer informatie

Voor meer informatie over het onderzoeksprogramma Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn kunt u contact opnemen met Gerard van Essen, e-mail: g.vanessen@caop.nl, telefoon: 070 376 58 27.