Samenwerken op scholing, sociaal beleid en arbeidsmarkt
Menu Zoeken

Nieuwe cao Huisartsenzorg

Werkgevers en werknemers hebben ingestemd met de nieuwe cao Huisartsenzorg. Dankzij het akkoord van de leden van de LHV, InEen, NVDA, FNV Zorg & Welzijn, CNV Zorg & Welzijn en NVvPO, is de nieuwe cao nu definitief. Hij gaat met terugwerkende kracht in per 1 maart 2015 en loopt tot 1 maart 2017. Aan de uiteindelijke cao-teksten wordt nu gewerkt. Zodra deze gereed zijn, worden ze op de SSFH-site gepubliceerd.