Samenwerken op scholing, sociaal beleid en arbeidsmarkt
Menu Zoeken

Oproep: uw gegevens zijn belangrijk voor de Vacaturemonitor!

Onlangs zijn huisartspraktijken- en posten benaderd om mee te doen met de Vacaturemonitor van juni 2014. Uw medewerking wordt gevraagd om de ontwikkelingen rondom de arbeidsmarkt van de ondersteunende functies in de huisartsenzorg te kunnen volgen. Hoe meer praktijken meewerken, des te betrouwbaarder wordt de informatie. Vult u de vragenlijst ook in?

Voor een goed functionerende huisartsvoorziening is ondersteuning essentieel. Doktersassistenten en POH's spelen hierin een belangrijke rol. Als de vacatures voor hen niet snel en goed op te vullen zijn, komt de huisartsenzorg onder druk te staan. Reden voor SSFH om de door het Campagneteam opgezette vacaturemonitor uit te voeren; hiermee krijgen huisartsenprakijken en huisartsenposten goed inzicht in de regionale vraag naar doktersassistenten, praktijkondersteuners-somatiek en praktijkondersteuners-GGZ.

Reikwijdte probleem in beeld

De Vacaturemonitor meet hoeveel vacatures er zijn en hoeveel er al dan niet vervuld worden. Dit geeft een beeld van de reikwijdte van het probleem en waar eventuele krapte op de arbeidsmarkt zich voordoet. De uitkomsten bieden inzicht in de arbeidsmarkt van deze functies en kunnen aanleiding zijn om verdere stappen te ondernemen.

Kiwa Carity heeft via een mail aan huisartsenpraktijken en huisartsenposten gevraagd mee te werken aan de Vacaturemonitor. U kunt de vragenlijst nog invullen tot 22 juni.