Samenwerken op scholing, sociaal beleid en arbeidsmarkt
Menu Zoeken

Talenten gezocht

Column voorzitter SSFH: Leon Vincken

Neem je kans en kijk snel op zorgkansen.nl of je een nieuwe uitdaging kunt vinden in de huisartsenzorg. We zoeken 600 ondersteuners!

Ja, we zoeken talenten: oud, jong, doorstromend vanuit een andere zorgbaan en we hebben 600 potentiële plaatsen waar ondersteuners terecht kunnen. Een boodschap vol van toekomst en energie.

Ruimte

Talent vindt met ondersteuning van de SSFH haar weg naar onze branche. De ondersteuning moet het laatste zetje zijn om talenten op weg te helpen. Maar tegelijkertijd ook om werkgevers, huisartsen, te stimuleren een stageplek te organiseren. Want zonder stageplaatsen kunnen we niet opleiden. Die stageplaatsen zijn hard nodig en blijken best een probleem te zijn. Niet eens zozeer of we willen opleiden in onze branche, maar of we de plaats hebben om op te leiden. Want zo eenvoudig kan het probleem soms ook verklaard worden. Tijdens een bezoek in een van de regio’s, werd dit wel heel helder geschetst: “Geef ons ruimte, desnoods een praktijk-container en we hebben een stageplaats”.

Verbinding

Die uitdaging neem ik als voorzitter graag aan. Als we gaan opleiden en we containers nodig hebben dan moeten we dat voor elkaar krijgen. In ieder geval moeten we onze ogen niet sluiten voor soms heel andere creatieve oplossingen die praktijken ondersteunen om op te leiden. We bedenken deze niet in Utrecht aan een vergadertafel, maar halen deze op in het land. Waar is behoefte aan, hoe kunnen we met elkaar de arbeidsmarktknelpunten snel oplossen en zorgen voor continuïteit van een goede kwalitatieve huisartsenzorg, 24 uur rond de klok? Dat vergt meer dan uren vergaderen of stapels papier. Dat vergt een groep actieve verbindingsmensen die namens de SSFH in de regio kijkt, luistert en ondersteunt om pasklare oplossingen te creëren. Op landelijk niveau ondersteunen we dan deze netwerken en de nodige randvoorwaarden. Zoals subsidies, stagevergoedingen, opleidingen die aansluiten of websites die vraag, aanbod en informatie snel kunnen uitwisselen. Zo ook www.zorgkansen.nl. Ga eens kijken en ik weet zeker dat je kans verzilverd wordt.

Feestdagen

Tot slot wil ik natuurlijk iedereen hele fijne feestdagen en een gezond en gelukkig 2016 wensen!