Samenwerken op scholing, sociaal beleid en arbeidsmarkt
Menu Zoeken

Terugblik op vergoedingen praktijkbegeleiding en stagiaires schooljaar 2013/2014

SSFH biedt huisartsenpraktijken en -posten en stagiaires de mogelijkheid om een vergoeding aan te vragen voor de stage van praktijkondersteuners en doktersassistenten. Het opleiden van een stagiair kost de nodige tijd en investering. Om hierin tegemoet te komen kunnen huisartsenpraktijken en huisartsenposten die een stageplaats aanbieden een vergoeding aanvragen voor de praktijkbegeleiding. Zo wordt tevens het aantal stageplaatsen gestimuleerd.
 
Vanaf het begin van de regeling zijn 857 stagevergoedingen verstrekt aan huisartspraktijken en -posten. Sinds 1 januari 2014 kunnen stagiairs zelf deze vergoeding rechtstreeks bij SSFH aanvragen, en zijn 1255 stagevergoedingen verstrekt aan stagiairs. Per deze datum geldt ook een vergoeding voor praktijkbegeleiding. Daarvan zijn er 851 aan huisartsenpraktijken en -posten verstrekt.