Samenwerken op scholing, sociaal beleid en arbeidsmarkt
Menu Zoeken

Toekomstige ondersteuners rekenen op u!

Dr. Jan Wagenaar aan het woord

De huisartsenzorg verandert en het werk van doktersassistenten en praktijkondersteuners verandert mee. De grotere druk op de huisartsenvoorziening heeft ingrijpende gevolgen voor het werk van het ondersteunend personeel. Doktersassistenten plannen zich een slag in de rondte om alle werkzaamheden goed te verdelen over de beschikbare tijd en praktijkondersteuners krijgen er steeds meer taken bij. Ook wordt van de ondersteuners verwacht dat ze steeds meer zelfstandig gaan werken en dat ze zich flexibel opstellen. In een tijd waarin zo veel wordt gevraagd van personeel, moeten we kijken hoe zij daarin zo goed mogelijk kunnen worden ondersteund. Samen kunnen we ervoor zorgen dat er voldoende personeel beschikbaar is om het groeiende pakket aan werkzaamheden op te vangen.

Leren in de praktijk

Ondersteunend personeel heeft voortdurend met allerlei veranderingen te maken die de gang van zaken in de huisartsenpraktijk of huisartsenpost  sterk beïnvloeden. Dan heb ik het niet alleen over de recente ontwikkelingen in de zorg, maar ook over de voortdurende veranderingen in wet- en regelgeving. Daarbij moeten ondersteuners van de hoed en de rand weten. Zij krijgen ook steeds vaker te maken met beter geïnformeerde en mondigere patiënten, die met alle beschikbare informatie via internet massaal zelf aan het dokteren slaan. Dat kan tot heftige discussies leiden aan de balie of telefoon. Daar moet je als ondersteuner tegen opgewassen zijn. Verder werken doktersassistenten en praktijkondersteuners door de stroomversnelling aan ICT-ontwikkelingen steeds meer met complexere systemen en nieuwe vormen van onderzoek. Dit zijn vaardigheden die je het snelst kunt leren in de praktijk, van andere professionals en door het gewoon te doen.

Meer stageplaatsen nodig

SSFH wil ervoor zorgen dat toekomstige ondersteuners hun mooie vak ook in de praktijk kunnen leren, zodat zij toegerust aan hun loopbaan beginnen. Daarom biedt SSFH een financiële vergoeding aan doktersassistenten en praktijkondersteuners in opleiding tijdens hun stageperiode. Ook werkgevers die een stagiair in de praktijk begeleiden kunnen daarvoor een tegemoetkoming aanvragen bij SSFH. Vanaf komend schooljaar kunnen werkgevers in de huisartsenzorg met een opleidingsplaats voor doktersassistenten ook een vergoeding aanvragen uit het Stagefonds Zorg van VWS. Ik ben blij met deze ontwikkelingen, want dat stimuleert dat er voldoende opleidingsplaatsen beschikbaar komen en opgeleide medewerkers aan het werk kunnen. Toekomstige ondersteuners rekenen op u voor een kans om het vak in de praktijk te leren. Zo kunt u later op hen rekenen!

Tekort aan personeel samen oplossen

Helaas is er nog altijd sprake van een groot tekort aan praktijkondersteuners. Ook het tekort aan doktersassistenten dreigt in de nabije toekomst op te lopen. Het tekort aan personeel komt mede door een gebrek aan stage mogelijkheden, waardoor toekomstige doktersassistenten en praktijkondersteuners niet kunnen (af)studeren. We hebben voldoende mensen nodig om het werk te kunnen blijven doen, daarom moeten we nu actie ondernemen. Samen kunnen we werken aan een sterke en toekomstbestendige  huisartsenzorg!

Dr. Jan Wagenaar – bestuurslid SSFH namens Abvakabo FNV