Samenwerken op scholing, sociaal beleid en arbeidsmarkt
Menu Zoeken

Vacaturemonitor najaar 2015

De SSFH heeft in het najaar 2015 weer een onderzoek laten uitvoeren door Kiwa Carity naar de vacaturegraad bij doktersassistenten en praktijkondersteuners in de huisartsenzorg. De rapportage hierover is onlangs verschenen. De vacaturegraad wordt berekend door het aantal openstaande vacatures te delen door het aantal werkzame doktersassistenten/praktijkondersteuners.

Daling openstaande vacatures doktersassistenten zet door

De licht dalende trend in het percentage openstaande vacatures bij doktersassistenten van de afgelopen jaren zet zich voort. In oktober 2015 bedroeg het percentage 2,8% (ongeveer 540 vacatures). Doorgaans wordt 2-3% vacatures normaal geacht voor een goed functionerende arbeidsmarkt. Er is daarmee geen sprake van een groot tekort aan doktersassistenten, alhoewel er sprake is van een enigszins krappe arbeidsmarkt. Ook zijn er regionale verschillen.

Ontwikkelingen bij vacatures POH-S en POH-GGZ

Het percentage openstaande vacatures ligt bij de POH-S met 4,3% hoger dan bij de doktersassistenten (2,8%), maar ruim lager dan bij de vorige meting in mei 2015 (6,0%). Dit wijst op een matig tekort. Met 3% is het vacaturepercentage bij POH-GGZ inmiddels lager geworden dan bij de POH-S. Dit is een halvering ten opzichte van de meting van mei 2015.

Download de volledige Vacaturemonitor.