Samenwerken op scholing, sociaal beleid en arbeidsmarkt
Menu Zoeken

Waar zouden we zijn zonder ondersteunend personeel?

Huisartsen krijgen steeds meer de rol van poortwachter. Door de toenemende zorgvraag neemt het takenpakket van de huisarts toe. De huisarts kan deze taken niet alleen uitvoeren en delegeert deze taken in toenemende mate naar het ondersteunende personeel. Daarom vinden wij het als SSFH belangrijk om samen met de branche te zorgen voor een sterke arbeidsmarkt van ondersteunend personeel. Want, waar zouden we zijn zonder doktersassistenten, praktijkondersteuners en praktijkverpleegkundigen?

Ouderen blijven steeds langer thuis wonen en doen vaker een beroep op de huisarts. De huisartsenzorg krijgt dus een spilfunctie in de wijk. Daarnaast doen patiënten met psychische klachten vaker een beroep op de huisarts voor ondersteuning. Daarvoor is binnen veel praktijken en posten een praktijkondersteuner-GGZ beschikbaar. Door de nieuwe rol van de huisartspraktijk of -post blijft de vraag naar praktijkondersteuners toenemen en wordt het takenpakket van doktersassistenten uitgebreid. Er is echter sprake van een tekort aan praktijkondersteuners en in de toekomst dreigt ook een tekort aan doktersassistenten te ontstaan, omdat veel studenten hun opleiding niet kunnen afronden door onvoldoende stagemogelijkheden.

Voldoende personeel

Om alle vacatures te kunnen vervullen, moeten voldoende praktijkondersteuners, doktersassistenten en praktijkverpleegkundigen beschikbaar zijn. Zij moeten ook zijn toegerust om hun takenpakket goed te kunnen uitvoeren binnen de nieuwe rol van de huisartsenpraktijken en -posten. Daarvoor moeten zij al tijdens hun opleiding voldoende praktijkervaring kunnen opdoen. We zijn blij te merken dat steeds meer huisartsen bereid zijn een stageplek te bieden aan toekomstige ondersteuners. Lees bijvoorbeeld het verhaal van Lonny Nederstigt, die in september begint aan haar opleiding tot doktersassistent en stage mag komen lopen bij een praktijk bij haar in de buurt.

Meer stageplaatsen

Praktijken en posten die een stageplek bieden kunnen een financiële vergoeding aanvragen bij de SSFH voor de kosten van de praktijkbegeleiding. Ook voor stagiairs is er een vergoeding. Met deze vergoedingen wil de SSFH stimuleren dat meer stageplekken beschikbaar komen en studenten de ervaring kunnen opdoen die zij nodig hebben om later succesvol te kunnen zijn in hun baan als ondersteuner. In het eerste halfjaar van 2014 heeft SSFH 657 stagevergoedingen goedgekeurd en 1126 tegemoetkomingen voor huisartsen(posten)

Andere activiteiten

Ook met andere activiteiten zet de SSFH in op de versterking van de arbeidsmarkt van ondersteunend personeel. Zo heeft SSFH in mei een Sectorplan huisartsenzorg ingediend. Met de activiteiten uit het sectorplan wil SSFH zich inspannen om 600 medewerkers uit andere zorgsectoren op te leiden voor ondersteunende functies in de huisartsenzorg, zoals doktersassistenten, praktijkondersteuners / praktijkverpleegkundigen en praktijkondersteuners GGZ. Daarnaast willen we voor 250 praktijkondersteuners een opleidingstraject maken die het huidig competentieniveau verstevigt en minimaal vijf pilots starten voor de instroom van arbeidsgehandicapten in de huisartsenzorg.

Samen voor een sterke arbeidsmarkt

Zonder voldoende goed opgeleid ondersteunend personeel kan de huisartsenzorg de nieuwe taken en verantwoordelijkheden niet waar maken. Laten we dus samen werken aan de uitdagingen waarvoor de arbeidsmarkt van ondersteunend personeel ons stelt. Mogen wij ook rekenen op uw steun?

Gerda van Baggem-Bakker – vicevoorzitter SSFH