Samenwerken op scholing, sociaal beleid en arbeidsmarkt
Menu Zoeken

Nieuwsbrief archief

 • CAO-APP in App- en Playstore!
 • WAB en BBL-leerlingen: te hoge WW-premie voorkomen
 • Handleiding maakt de RI&E makkelijker
 • De juiste stagiaire op de juiste plek
 • Nieuwe projecten voor meer en betere stages
 • Smoothiepakketten naar Heinkenszand en Assen-Noord
 • Goed voor elkaar-ansichten volop ingevuld door DA’s en POH’s
 • SSFH krijgt een nieuw fondsmanagement
 • Programma 'Goed voor elkaar' gestart
 • Arbeidsmarktanalyses voor iedere regio
 • Gebruik ook de Stimuleringsregeling stageplaatsen 2019
 • Gezondheidscentra over naar SSFH
 • Incident? Vraag het aan de Helpdesk!
 • Werk jij gezond en veilig? Deel je beste tip en maak kans op een smoothiepakket!
 • 5 wist-je-datjes over vergoedingen SSFH
 • Goed voor elkaar
 • SSFH geeft inzicht in arbeidsmarkt van huisartsenzorg
 • SSFH keurt vier projecten Stimuleringsregeling stageplaatsen goed
 • Stimuleringsregeling nu ook voor triagisten en praktijkverpleegkundigen!
 • Nieuwe voorzitter en vicevoorzitter SSFH
 • Jaarlijkse werkgeversbijdrage ongewijzigd
 • RI&E zorgt voor bewustwording bij huisartsenmaatschap Landauer
 • Vragen na agressie-incident, ongewenst gedrag of conflict?
 • Handreiking Aanpak pesten huisartsenzorg
 • Handreiking Beleid waarschuwing en toegangsontzegging
 • Paulus Lips: ‘Agressie in een huisartsenpraktijk heeft extra impact’
 • Nieuw competentieprofiel praktijkverpleegkundige huisartsenzorg van kracht
 • SSFH lanceert vernieuwde RI&E
 • Bekijk nu de geactualiseerde opleidingsoverzichten
 • SSFH keurt vier projecten Stimuleringsregeling stageplaatsen goed
 • Twee nieuwe bestuursleden SSFH
 • Workshop ‘Van werkdruk naar werkgeluk’ ook in 2018
 • POH en Praktijkverpleegkundige huisartsenzorg aanvullend aan elkaar
 • Toekomstprognose arbeidsmarkt Zorg & Welzijn
 • Aandacht voor de triagist in Heel Holland Zorgt
 • Overzicht van subsidies voor het opleiden ondersteunend personeel
 • Medewerkers huisartsenzorg meest tevreden medewerkers in de zorg
 • Van Werkdruk naar Werkgeluk
 • Komend jaar een stagiair? Laat de vergoeding van SSFH niet op de plank liggen
 • Meer dan 1500 stagevergoedingen uitgekeerd
 • 8% meer medewerkers in huisartsenzorg en gezondheidscentra
 • Patiëntengedrag wel of niet over de grens? Toolkit voor veilig werken in de huisartsenzorg
 • Huisartsenpraktijk pakt agressie aan met workshop Over de grens
 • Vraag uiterlijk 1 oktober subsidie aan bij het Stagefonds Zorg
 • Stageverbeterplan maakt werk van stageproblematiek
 • Expertgroep POH aan de slag met verdere uitwerking competentieprofiel

 • Over de grens… of niet? Veilig werken in de huisartsenzorg
 • Nieuw competentieprofiel praktijkondersteuner huisartsenzorg van kracht
 • Van werkdruk naar werkgeluk
 • Vertrouwenspersoon nodig?
 • Uitgelicht: ontwikkelingen arbeidsmarkt huisartsenzorg
 • Factuur voor SSFH-bijdrage

 • Beleving
 • Afscheid Leon Vincken als SSFH-voorzitter
 • Stageverbeterplan
 • Praktische handvatten voor personeelsbeleid
 • Wat is jouw grens?
 • Update competentieprofiel POH-S
 • Al meer dan 900 accounts bij mijn-ssfh.nl
 • Wat heeft de groei van de huisartsenzorg voor gevolgen?
 • Fijne feestdagen

 • Drijfveren: column Kees Gillis, vicevoorzitter SSFH
 • Vergoedingenportal mijn-ssfh.nl online
 • Subsidie Stagefonds zorg: aanvraag uiterlijk 1 oktober bij VWS
 • Onderzoek naar zwaarte functie en werkbeleving triagisten
 • Groei werkgelegenheid huisartsenzorg zet door
 • Factuur voor SSFH-bijdrage
 • Cao SSFH per 1 september 2016 aangepast
 • Veel belangstelling voor Workshop Veilig Werken
 • Activiteiten voor veilig en gezond werken in 2017

 • Vergoedingen SSFH verhoogd en vereenvoudigd

 • Wanneer krijg ik mijn stagevergoeding?
 • Uitkeringen stagevergoedingen per 1 januari 2016 via werkgever
 • Medewerking werkgevers gevraagd voor stagiairs die hun stagevergoeding nog niet hebben ontvangen
 • Bijdrage SSFH: inning in september
 • Veel belangstelling voor overstap naar huisartsenzorg
 • Tegemoetkoming studiekosten voor zij-instromers huisartsenzorg
 • Veilig werken: voorkomen is beter dan genezen
 • Collectieve stem huisartsen is belangrijk voor arbeidsmarktvraagstukken
 • Werkgeversonderzoek ontwikkelingen arbeidsmarkt
 • De huisartsenzorg in cijfers

 • Talenten gezocht!
 • Wijzigingen in de vergoedingen van SSFH
 • Veel interesse van ervaren zorgprofessionals in overstap huisartsenzorg: stageplaatsen gezocht!
 • Vergeet niet uw vergoeding aan te vragen!
 • Maak van een beperking een kracht
 • Regionale afstemming vraag en aanbod stages
 • Eerste resultaten huisartsenzorg in onderzoeksprogramma Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn
 • Mismatch tussen vraag en aanbod Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn dreigt
 • Enquête nascholingspakket personeel apotheekhoudende huisartsen
 • Nieuwe cao Huisartsenzorg
 • De SSFH wenst u fijne feestdagen!
 • Meer stageplaatsen!
 • Instroom 600 zorgprofessionals uit andere zorgbranches
 • Vacaturemonitor voorjaar 2015
 • Transitie Praktijkondersteuner Somatiek (POH-S)
 • Vraag uw bijdrage Stagefonds VWS op tijd aan!
 • Jaarverslag SSFH 2014
 • Facturen SSFH 2015
 • Principeakkoord Cao Huisartsenzorg en de SSFH
 • Blik naar buiten
 • SSFH verhoogt stagevergoeding
 • 'Veilig Werken in de Huisartsenzorg' krijgt vorm
 • Aanbevelingen toekomst Praktijkondersteuner Huisartsenzorg
 • Uw medewerking aan het arbeidsmarktonderzoek Huisartsenzorg
 • Vacaturemonitor doktersassistenten en praktijkondersteuners
 • Jaarlijkse heffing werkgeversbijdrage
 • In perspectief: column Bram Stegeman
 • Meer arbeidsmarktinformatie over huisartsenzorg
 • ‘Wanneer je iemand aanneemt die opgeleid is in je eigen praktijk, weet je direct wat je er aan hebt.’
 • Terugblik op vergoedingen praktijkbegeleiding en stagiaires schooljaar 2013/2014
 • SSFH wenst u prettige feestdagen en een voorspoedig 2015!
 • Eén aanspreekpunt voor vragen over arbeidsmarkt, stages en opleidingen in de huisartsenzorg: Het Centrum voor Arbeidsmarkt en Beroepsopleiding voor de Huisartsenzorg
 • Toekomstige ondersteuners rekenen op u! Column Jan Wagenaar
 • Ontvang een extra vergoeding voor een opleidingsplaats doktersassistenten
 • Tekort aan ondersteunend personeel
 • Let op: deadline SSFH-vergoedingen stages op 1 oktober 2014
 • Waar zouden we zijn zonder ondersteunend personeel? Gerda van Baggem-Bakker aan het woord
 • Inning jaarlijkse werkgeversbijdrage SSFH makkelijker gemaakt
 • Aanvraag sectorplan voor 600 extra banen en voldoende opleidingscapaciteit in de huisartsenzorg
 • Oproep: uw gegevens zijn belangrijk voor de Vacaturemonitor!
 • SSFH keurt 1.126 tegemoetkomingen praktijkbegeleiding en 657 stagevergoedingen goed
 • Samen sterk door samenwerking: Leon Vincken aan het woord
 • Groot tekort aan praktijkondersteuners
 • Meer stageplaatsen ondersteunend personeel gezocht
 • Winnende droombaan: doktersassistent!
 • SSFH maakt plannen voor oprichting landelijk centrum
 • SSFH aanwezig op Huisartsbeurs
 • Waarom de SSFH? Voorzitters van SSFH aan het woord
 • Rechten en plichten SSFH gaan in vanaf 1 april 2013
 • SSFH onderzoekt agressie en geweld in huisartsenzorg
 • De arbeidsmarkt van ondersteunend personeel in de huisartsenzorg in kaart gebracht
 • Aantal doktersassistenten in opleiding niet gegroeid
 • SSFH aanwezig op NVDA-congres Lang Leve Zorg!