Samenwerken op scholing, sociaal beleid en arbeidsmarkt
Menu Zoeken

Vergoedingen

Heb je een stageplaats beschikbaar, dan zijn er verschillende vergoedingen die door verschillende instanties worden verstrekt. Op welke vergoeding je recht hebt en voor welk bedrag, hangt af van het soort stageplaats.

De vergoedingen zijn soms stapelbaar. Hieronder staat informatie over van welke vergoeding je gebruik kunt maken bij welke stage. Ook zijn twee voorbeeld berekeningen uitgewerkt.

Doktersassistent BOL-opleiding

  1. Je kunt een vergoeding praktijkbegeleiding aanvragen bij de SSFH
  2. Je kunt ook subsidie aanvragen via het Stagefonds van VWS. Een erkend leerbedrijf ontvangt automatisch een aanvraagformulier via SBB. De subsidie bedroeg in het schooljaar 2015-2016 maximaal € 1.500 voor een voltijds BOL-stageplaats. Bedraagt de stageduur minder dan 32 uur per week en minder dan 40 weken per jaar dan wordt de vergoeding naar rato berekend.

Doktersassistent BBL-opleiding

  1. Heeft de BBL’er een arbeidsovereenkomst? Dan kun je geen vergoeding bij de SSFH aanvragen. Loopt de BBL’er stage zonder een arbeidsovereenkomst dan kun je wel vergoeding aanvragen.
  2. Je kunt wel subsidie aanvragen via het Stagefonds Zorg van VWS. Een erkend leerbedrijf ontvangt automatisch een aanvraagformulier via SBB. De subsidie bedroeg in het schooljaar 2015-2016 maximaal € 1.800,- voor een voltijds leer-werkplaats.
  3. Je kunt ook subsidie praktijkleren aanvragen via het ministerie van OC&W. De subsidie bedroeg in het schooljaar 2015-2016 maximaal € 2.700 voor een voltijds leer-werkplaats. Bedraagt de stageduur minder dan 36 uur per week en minder dan 40 weken per jaar dan wordt de vergoeding naar rato berekend.

Praktijkondersteuner somatiek of ggz

  1. Je kunt een vergoeding praktijkbegeleiding aanvragen bij de SSFH, er zijn geen andere subsidies mogelijk.