Samenwerken op scholing, sociaal beleid en arbeidsmarkt
Menu Zoeken

De waarde van stagiairs

Voor de continuïteit van de huisartsenzorg zijn voldoende goed opgeleide doktersassistenten en praktijkondersteuners nodig. Alleen is de instroom bij de opleidingen op dit moment beperkt, omdat er te weinig stageplaatsen zijn. Dat is zorgelijk, want door de vergrijzing onder het huidige personeel en de groei van de huisartsenzorg wordt de vraag naar doktersassistenten en praktijkondersteuners in de nabije toekomst juist groter.

Meer stageplaatsen creëren

Er zijn dus veel meer stageplaatsen voor doktersassistenten en praktijkondersteuners nodig. Die komen er alleen met  de hulp van veel huisartsenpraktijken, huisartsenposten, eerstelijnscentra en gezondheidscentra. Ook van jouw praktijk.

Maak daarom ruimte voor een stagiair. Je biedt daarmee ontwikkelkansen aan leerlingen en studenten, draagt bij aan de continuïteit van goede huisartsenzorg en je creëert ontwikkelingsmogelijkheden voor je praktijk.

Dit levert een stagiair je op

Stagiairs kosten tijd, geld en energie, maar ze leveren ook veel op:

  • nieuwe kennis en inzichten;
  • een extra paar handen in momenten van drukte;
  • nieuw, betrouwbaar personeel; regelmatig gaat een stagiaire na de diplomering in de stage organisatie werken, als vaste kracht of als vervanging;
  • goed opgeleide doktersassistenten en praktijkondersteuners voor na hun diplomering. De basis voor goede kwaliteit van zorg.

Vergoedingen voor stagiairs

Je kunt vergoedingen voor het begeleiden van stagiairs krijgen, via de SSFH, het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (subsidie praktijkbegeleiding) en het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Stagefonds). Alle informatie hierover vind je bij vergoedingen.