Samenwerken op scholing, sociaal beleid en arbeidsmarkt
Menu Zoeken

Binden en boeien DA’s op huisartsenpost

Huisartsenpost Nieuwe Waterweg (subsidie bedraagt €11.325)

Het initiatief is een initiatief van huisartsenpost Nieuwe Waterweg, SMASH en DDDW. Het doel van het initiatief is om meer doktersassistenten te werven voor de opleiding triagist, zodat de tekorten bij de HAP’s in de regio Zuid-Holland verminderd worden. Er worden 10 tot 20 extra doktersassistenten geworven.

Hoe doen zij dat?

  • Door een gefaseerde opleidingsaanpak worden doktersassistenten vroegtijdig geïnteresseerd en geselecteerd voor het triagistenvak. Hierdoor wordt de instroom vergroot en uitval tijdens de opleiding verminderd.
  • De samenwerking tussen de HAP’s in de regio Zuid-Holland wordt verbeterd.

Wat zijn de voordelen voor de HAP’s?

  • De tekorten worden verminderd.
  • Het faseren van de opleidingsaanpak zorgt voor een efficiënter wervingsbeleid. Dit zorgt voor minder kosten en hogere opbrengsten voor de HAP’s.
  • Belemmeringen om meer triagisten te werven, worden in beeld gebracht en kunnen gezamenlijk worden aangepakt.

Downloads en links