Samenwerken op scholing, sociaal beleid en arbeidsmarkt
Menu Zoeken

Leren in de praktijk

Gezondheidscentrum Gezond op Zuid (subsidie bedraagt €24.500)

Het project is een initiatief van Gezondheidscentrum Gezond op Zuid, huisartsenpraktijk Van Gent, Balans en Welzijn en het Albeda College. Zij willen onderzoeken hoe praktijkleren binnen de opleiding voor doktersassistenten de kwaliteit en de kwantiteit van de stages kan verbeteren. Met dit onderzoek willen ze een innovatief concept ontwikkelen. Hiermee worden 10 extra stageplaatsen gerealiseerd.

Hoe doen zij dat?

  • Het huidige praktijkleren wordt samen met het Albeda College opnieuw ingericht. De focus ligt daarbij op het verbeteren van de houding en het gedrag van de stagiaires, zodat zij van toegevoegde waarde zijn voor en beter aansluiten bij de wensen van de praktijken waar zij stagelopen.
  • Opleider en huisartsenorganisatie ondersteunen de persoonlijke ontwikkeling vanuit aanvullende expertises. Samen wordt gebouwd aan de toekomst van de nieuwe generatie doktersassistenten.

Wat zijn de voordelen voor het huisartsenteam?

  • Doktersassistenten in opleiding doorlopen de stageperiode in een optimale leer- en werkomgeving. Omdat opleiding en praktijk naadloos op elkaar aansluiten, zijn de studenten beter toegerust bij het vinden van een baan. Daarnaast krijgen ze zelfvertrouwen over hun toegevoegde waarde.
  • Op de langere termijn kan ook de kwantiteit en de kwaliteit van de doktersassistenten in de regio worden bevorderd.

Downloads en links