Samenwerken op scholing, sociaal beleid en arbeidsmarkt
Menu Zoeken

Maak Ruimte voor de Stagiair

Medicamus (subsidie bedraagt €25.000)

Het project is ingediend door Medicamus in samenwerking met CHE, Instituut MEMO en Deltion College.

Wat is het doel?
Doelstelling is het borgen van de continuïteit van de huisartsenzorg op de NW Veluwe en Zeewolde op de middellange termijn.

Hoe doen zij dat?
Door te faciliteren dat er regionaal voldoende mensen worden opgeleid om te voldoen aan de toekomstige vraag naar assistenten en praktijkondersteuners. Dit willen zij doen door:

  • Op korte termijn een regionaal stageprogramma tussen studenten en huisartsenpraktijken te ontwikkelen voor haar leden en toekomstige werknemers.
  • Het aantal praktijken dat stageplaatsen biedt te verhogen naar 90%.
  • Het binnen 1 jaar in iedere huisartsenpraktijk scholen van een assistente en/of een praktijkondersteuner: bijscholing stagebegeleider.

Wat zijn de voordelen voor de huisartsen?
Beschikbaarheid van gekwalificeerd personeel:

  • Er wordt blijvend gezorgd voor initiatieven om personele bezetting in de praktijk naar het gewenste kwantitatieve en kwalitatieve niveau te brengen.
  • De huisartsenpraktijken structureel ondersteund worden in de diverse stageprogramma’s.
  • Er zijn richtlijnen opgesteld voor stagebegeleiding, geaccordeerd door huisartsen en onderwijs.
  • Heeft per praktijk een doktersassistente en/of een praktijkondersteuner de bijscholing stagebegeleiding gevolgd.
  • Zijn huisartsen ontzorgd door het uit handen nemen van de administratie rondom de stage.

Downloads en links