Samenwerken op scholing, sociaal beleid en arbeidsmarkt
Menu Zoeken

Zorg voor opleidingsplaats en stagiair

Zorggroep Zorroo (subsidie bedraagt €19.953)

Zorggroep Regio Oosterhout en Omstreken Zorg BV (Zorroo) heeft een aanvraag gedaan voor het verzorgen van opleidingsplaatsen en stagiairs. Het gaat hierbij om het creëren van meer en geoptimaliseerde stageplaatsen bij de aangesloten huisartsenpraktijken bij Zorroo en de Huisartsenpost Oosterhout. Met als doel: meer gediplomeerde doktersassistenten in de regio om te voldoen aan de huidige en toekomstige vraag, zodat de continuïteit van de huisartsenzorg gewaarborgd blijft.

Links:

Nieuwsbericht: Voortgang project Zorroo zorgt voor opleidingsplaats en stagiair