Samenwerken op scholing, sociaal beleid en arbeidsmarkt
Menu Zoeken

Projectinitiatieven

In steeds meer regio's zijn huisartsen zich bewust van het feit dat alleen een gezamenlijke aanpak van arbeidsmarktvraagstukken bijdraagt aan een gezonde arbeidsmarkt. De Arbeidsmarktagenda 2023, het actieprogramma Werken in de zorg, de Regionale Actieplannen Aanpak Tekorten(RAAT) en de O&I financiering waarin huisartsen worden gestimuleerd samenwerking te zoeken in de regio, helpen de vorming van deze bestuurlijke netwerken. SSFH wil regionale initiatieven die leiden tot meer en betere stageplaatsen ondersteunen en heeft daartoe een stimuleringsmaatregel in het leven geroepen.

Effecten

Het effect van de maatregel is dat er inderdaad op diverse  plekken in het land projecten worden opgezet en organisaties met elkaar en met het onderwijs in gesprek gaan om zowel stages als de kwaliteit van het onderwijs beter op elkaar af te stemmen.

Goedgekeurde projecten

Er zijn zeven initiatieven goedgekeurd, zie linkermenu.

Meer weten of meedoen?

Wil je ook weten wat er in jouw regio speelt, wil je aansluiten, of heb je zelf een idee? Neem dan contact op met de genoemde organisaties, kijk op de pagina Stimuleringsregeling.