Samenwerken op scholing, sociaal beleid en arbeidsmarkt
Menu Zoeken

Maak afspraken en hanteer huisregels

Wat vind je aanvaardbaar gedrag en wat niet? Wat kan nog en wat gaat nét over een grens?
De meningen daarover kunnen per huisartsenpraktijk of –post en zelfs individueel verschillen. Het is belangrijk je normen en waarden met elkaar te bespreken en gezamenlijk vast te stellen wat acceptabel en gewenst gedrag is. Leg dat vast in huisregels en hang die goed zichtbaar op in de huisartsenpraktijk of -post. Zo is er duidelijkheid voor medewerker én cliënt. Maak ook goede afspraken met politie en gemeente over wat er moet gebeuren als er onverhoopt een incident is. Alle partijen kunnen dan snel en effectief optreden.

Deze tools kunnen je helpen:

Voorbeelden van huisregels:

Tips voor het maken van afspraken met gemeente en politie:

  • Afspraken maken met gemeente en politie 
  • Voorbeeldprotocollen van gemeenten die een regierol hebben in de aanpak van agressie. Hierin wordt beschreven wat medewerkers onder agressief en onacceptabel gedrag verstaan, wat is afgesproken om ongewenst gedrag te voorkomen en wat er moet gebeuren tijdens en na een incident.