Samenwerken op scholing, sociaal beleid en arbeidsmarkt
Menu Zoeken

Training

Hoe kun je goed leren omgaan met ongewenst gedrag? De vereiste vaardigheden moet je ontwikkelen en oefenen. Dat helpt vaak bij het voorkomen van agressie. Mocht de situatie alsnog escaleren, dan weet je in ieder geval duidelijke grenzen te stellen. Daarom is training belangrijk in het veiligheidsbeleid van de huisartsenpost en -praktijk. Ook trainingsbureaus hebben een divers aanbod.

Workshops ‘Over de grens’ van het CAOP

Werkgevers konden tot 2019 hun medewerkers via SSFH kosteloos een workshop van twee uur over veilig werken laten volgen. Deze subsidiering is komen te vervallen.

De workshop wordt nu tegen kostprijs uitgevoerd door het CAOP.
Tijdens de workshop ‘Over de grens’ komt onder meer aan bod:

  • Wanneer is iets agressie?
  • Welke verschillende soorten agressie zijn er?
  • Hoe bepaal je wat (on)acceptabel gedrag is?
  • Welke incidenten zijn er bij u voorgevallen?
  • Welke interne afspraken kun je hierover maken?

Het is belangrijk te weten dat deze workshop geen agressietraining is, er wordt dus niet geoefend in agressie-situaties.

Ben je geïnteresseerd in deze workshop? Lees dan meer in de factsheet Workshop Over de grens.
Wil je meer informatie of de workshop aanvragen? Stuur dan een e-mail naar Peter Peerdeman, p.peerdeman@caop.nl of vanaf 1 december 2019 naar Linda van der Marel, l.vandermarel@caop.nl
Wil je werken met een trainingsbureau met acteurs? Kijk dan op de handreiking hieronder.

Trainingen SSFH-partners

De SSFH-partners LHV, NVvPO en NVDA bieden via hun academies ook trainingen aan over veilig werken:

Tips om een trainingsbureau te kiezen:

Trainen van medewerkers is een essentieel onderdeel van het voorkomen van agressie en geweld. Tijdens de training leren zij te de-escaleren en te voorkomen. Juist door de verschillende vormen van agressie snel te (h)erkennen kan escalatie en erger leed worden voorkomen.
 In de handreiking lees je welke trainingsbureaus ervaring hebben in de zorg, waar een trainingsbureau aan moet voldoen en hoe je kunt selecteren.

 
Ten behoeve van de aanpak van telefonische agressie is een flyer gemaakt waarin u geadviseerd wordt hoe hier mee om te gaan.