Samenwerken op scholing, sociaal beleid en arbeidsmarkt
Menu Zoeken

Training

 

Hoe kun goed leren omgaan met ongewenst gedrag? De vereiste vaardigheden moet je ontwikkelen en oefenen. Dat helpt vaak bij het voorkomen van agressie. Mocht de situatie alsnog escaleren, dan weet je in ieder geval duidelijke grenzen te stellen. Daarom is training belangrijk in het veiligheidsbeleid van de huisartsenpost en -praktijk. SSFH organiseert trainingen en regiobijeenkomsten om daarbij te helpen. Ook trainingsbureaus hebben een divers aanbod.

Workshops ‘Over de grens’ van SSFH

Werkgevers kunnen hun medewerkers via SSFH kosteloos een workshop van twee uur over veilig werken laten volgen. Tijdens de workshop ‘Over de grens’ komt onder meer aan bod:

 • Wanneer is iets agressie?
 • Welke verschillende soorten agressie zijn er?
 • Hoe bepaal je wat (on)acceptabel gedrag is?
 • Welke incidenten zijn er bij u voorgevallen?
 • Welke interne afspraken kun je hierover maken?

Het is belangrijk te weten dat deze workshop geen agressietraining is, er wordt dus niet geoefend in agressie-situaties.

Wanneer je zo’n workshop wilt organiseren, stuur dan een mail naar Peter Peerdeman, projectleider ‘Veilig werken in de huisartsenzorg’, p.peerdeman@caop.nl.

Meer informatie over de SSFH-workshops.

Trainingen SSFH-partners

De SSFH-partners LHV en NVDA bieden via hun academies ook trainingen aan over veilig werken:

 • De training ‘Geen agressie in mijn praktijk’ van LHV.
  In deze training wordt ingegaan op het herkennen van verschillende vormen van geweld, het effectief reageren op geweld en de collegiale opvang na incidenten. Lees meer over deze training.
 • De training ‘Veilig werken’ van NVDA.
  In deze training wordt ingegaan op het stellen van grenzen en oefenen deelnemers bedreigende situaties met een actrice. Lees meer over deze training.

Tips om een trainingsbureau te kiezen:

 • Waarom moet je medewerkers trainen?
 • Hoe selecteer je een trainingsbureau?
 • Waar moet de inhoud van de training aan voldoen?
 • Overzicht van bureaus voor agressietrainingen

Interessant naslagwerk: