Samenwerken op scholing, sociaal beleid en arbeidsmarkt
Menu Zoeken

Vergoedingen stagiair en praktijkbegeleider

Vergoedingen vanuit SSFH

Stagebieders in de huisartsenzorg kunnen via SSFH twee vergoedingen aanvragen:

 1. Een vergoeding praktijkbegeleiding
  Een vergoeding voor het begeleiden van een stagiair in de praktijk. De vergoeding is:
  • € 115 bruto per maand voor stages gelijk aan of meer dan 15 uur per werkweek.
  • € 80 bruto per maand voor stages minder dan 15 uur per werkweek.

 2. Een stagevergoeding
  Stagiairs die stage lopen in de Huisartsenzorg hebben recht op een stagevergoeding van:
  • € 150 bruto per maand voor stages gelijk aan of meer dan 15 uur per werkweek.
  • € 100 bruto per maand voor stages minder dan 15 uur per werkweek.

Stagairs ontvangen deze vergoeding direct van de stagebieder. Stagebieders kunnen deze vergoeding terugkrijgen via SSFH. Stagiairs kunnen deze vergoeding niet zelf aanvragen, dit is niet toegestaan door de Belastingdienst.

Stagebieders kunnen beide vergoedingen in één keer aanvragen via mijn-ssfh.

Stagefonds Zorg

Via het Stagefonds Zorg ontvangen stagebieders, naast de SSFH-vergoeding, een vergoeding van het ministerie van VWS.  De vergoeding geldt alleen voor erkende leerbedrijven. De vergoeding wordt na afloop van het studiejaar uitbetaald en de hoogte van de vergoeding is per jaar afhankelijk van het aantal aanvragers. Voor schooljaar 2016-2017 bedroeg de vergoeding voor een BOL-opleiding Doktersassistent (volle fte) ca. € 3.000. Voor een BBL-Doktersassistent (volle fte) bedroeg de vergoeding € 4.000.

Voor BBL leerlingen doktersassistent kunnen dus nu twee subsidies voor dezelfde leerling worden aangevraagd. Het gaat dan om de subsidie praktijkleren van het ministerie van OCW en de vergoeding uit het Stagefonds. De vergoeding stagebegeleiding SSFH is niet van toepassing voor een BBL leerling met een arbeidsovereenkomst.

Het Stagefonds zorg staat los van SSFH. De stichting Samenwerking Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB) voert deze regeling uit. Voor vragen kunt u terecht bij de Servicedesk van de SBB (088-3380000) of per e-mail: stagefonds@s-bb.nl). Voor het aanvragen van een erkenning als leerbedrijf voor de verschillende zorgopleidingen kunt u ook bij SBB terecht.

Meer informatie over het Stagefonds zorg. Voor vragen kunt u terecht bij de Servicedesk van de SBB (088-3380000) of per e-mail: stagefonds@s-bb.nl.

Subsidieregeling praktijkleren

Een BBL-plek voor een doktersassistente valt onder de subsidieregeling praktijkleren van het ministerie van OCW. Hiervoor moet de huisartsenpost of -praktijk een erkend leerbedrijf zijn.  De vergoeding verschilt per jaar omdat de hoogte wordt bepaald aan de hand van het aantal aanvragers. Een subsidieaanvraag wordt na afloop van de begeleiding in het betreffende studiejaar ingediend bij het RVO.
Meer informatie over de subsidieregeling praktijkleren.

Meer informatie

Lees het volledige reglement over de vergoedingen. Meer


Verschil tussen Praktijkvergoeding SSFH en Stagefonds Zorg. Meer