Samenwerken op scholing, sociaal beleid en arbeidsmarkt
Menu Zoeken

Forse tekorten verpleegkundigen en verzorgenden

De resultaten van de ramingen zijn te zien in onderstaande figuren. Opvallend in beide scenario’s zijn de forse tekorten voor verpleegkundigen en verzorgenden.

Gebruikte afkortingen in de grafieken:

V6Verpleegkundige niveau 6 CMV6 – Cultureel maatschappelijke vorming
V4Verpleegkundige niveau 4 PW4 – Pedagogisch werk niveau 4
DA4Doktersassistent SCW4- Sociaal cultureel werk
V3Verzorgende SD4 – Sociaal maatschappelijk dienstverlener
SA6 Sociaal pedagogische hulpverlening MMZ4- Medewerker maatschappelijke zorg niveau 4
P6 HBO pedagogiek MMZ 3- Medewerker maatschappelijke zorg niveau 3
MD6Maatschappelijk werk en dienstverlening PW3- PW4 – Pedagogisch werk niveau 3

 

Het verwachte tekort aan mbo-4 en hbo-6 verpleegkundigen is van belang omdat zij ook als POH kunnen worden opgeleid voor de huisartsenzorg. In de toekomst heeft de huisartsenzorg ook verpleegkundigen nodig, zoals voor de functie praktijkverpleegkundige huisartsenzorg (PVH).
 
Voor doktersassistenten wordt een evenwicht (veel-vraagscenario) of overschot (minder-vraagscenario) verwacht. Dit heeft te maken met gewijzigd beleid in ziekenhuizen waardoor verwacht wordt dat zij minder doktersassistenten in gaan zetten de komende jaren.  In de huisartsenzorg speelt dat niet. Daar kan eerder worden uitgegaan van een toename waardoor de behoefte voor wat aantallen doktersassistenten betreft naar verwachting in balans blijft.
 
De toekomstprognoses geven ook aan welke tekorten of overschotten verwacht worden bij gelijkblijvende omstandigheden.
Er is een grote kans dat er in 2021 geen sprake zal zijn van een overschot. Als tekorten niet worden opgelost, zullen tekorten in het ene jaar doortellen in het volgende jaar.

FunctieMinder vraag scenarioMeer vraag scenario
Verpleegkundige niveau 6- 26.752- 31.902
Verpleegkundige niveau 4- 22.285- 31.347
Doktersassistent 696 -104

Over het onderzoeksprogramma

Bovenstaande gegevens komen uit AZW Actueel januari 2018

SSFH neemt deel aan het onderzoeksprogramma Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn. Dit programma geeft informatie over de arbeidsmarkt van de huisartsenzorg maar biedt ook vergelijkingsmateriaal met andere branches.