Samenwerken op scholing, sociaal beleid en arbeidsmarkt
Menu Zoeken

Groei werkgelegenheid huisartsenzorg zet door

Terwijl de werkgelegenheid in de sector Zorg en Welzijn als geheel krimpt, groeit die in de huisartsenzorg en gezondheidscentra. Dit blijkt uit de Actuele arbeidsmarktontwikkelingen Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn.

Werkgelegenheid huisartsenzorg groeit

De werkgelegenheid in fte in de sector Zorg en WJK als geheel krimpt tussen 2013 en 2015 met ruim 3%. De Huisartsenzorg is in dezelfde periode licht gegroeid zoals onderstaande tabel laat zien.

In- en uitstroom van medewerkers in de huisartsenzorg

Tot 2016 is er bij de huisartsen en gezondheidscentra een grotere instroom dan uitstroom van medewerkers. De grafiek hieronder toont deze ontwikkeling.

Meer informatie

Deze cijfers komen uit de AZW Actueel van het onderzoeksprogramma Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn. Hierin vindt u de actuele arbeidsmarktontwikkelingen in zorg en welzijn, waaronder de huisartsenzorg en gezondheidscentra. AZW Actueel verschijnt driemaal per jaar en aan het eind van het jaar verschijnt een jaarrapport. 

AZW Actueel, juli 2016