Samenwerken op scholing, sociaal beleid en arbeidsmarkt
Menu Zoeken

Regionale arbeidsmarkt huisartsenzorg

De arbeidsmarkt huisartsenzorg is een regionale arbeidsmarkt. De onderlinge verschillen kunnen groot zijn. Daarom heeft het SSFH aanvullend aan het arbeidsmarktonderzoek AZW factsheets opgesteld die de regionale situatie op de arbeidsmarkt inzichtelijk maken.  Deze factsheets geven onder andere inzicht in de veranderende zorgvraag van patiënten, de inzet van de verschillende professionals werkzaam in het huisartsenteam, het aantal mensen dat wordt opgeleid voor de huisartsenzorg én de knelpunten die zich (gaan) voordoen in vraag en aanbod van deze professionals.

Het onderzoek is uitgevoerd in acht pilotregio’s en daarmee (nog) niet landelijk dekkend.  Met regio wordt een zogenaamde arbeidsmarktregio bedoeld. Binnen deze arbeidsmarktregio’s zijn werkgeversorganisaties actief. Wil je de contactgegevens opzoeken van de werkgeversorganisatie in jouw regio? Vul hier de 4 cijfers van je postcode in. SSFH streeft er naar in 2019 de informatie voor alle arbeidsmarktregio’s beschikbaar te hebben.

Opvallende resultaten

  • De prognose voor de meeste regio’s laat zien dat er een (groot) tekort aan huisartsen en  doktersassistenten gaat ontstaan.
  • In de meeste regio’s is het aantal beschikbare stageplaatsen groter dan de vraag. Toch ervaart het onderwijs een tekort.
  • In diverse regio’s heeft meer dan 40% van de huisartsenpraktijken de afgelopen jaren een wachtlijst voor nieuwe patiënten gehad of nog steeds.
  • In veel regio’s worden door huisartsenpraktijken zelf oplossingen bedacht om het arbeidsmarktprobleem in de toekomst op te lossen.
  • De ervaren werkdruk onder met name huisartsen en doktersassistenten op dit moment is hoog.

De factsheets worden door de huisartsenorganisaties in de regio’s gebruikt om gezamenlijk arbeidsmarktbeleid te formuleren en daarmee een betere balans op de arbeidsmarkt huisartsenzorg te bereiken.

Wilt u meer weten over de gebruikte methoden? Lees dan de pdf met daarin de methodologisch verantwoording

Naar boven

Zie ook

Arbeidsmarktonderzoek

Het onderzoeksprogramma Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn geeft informatie over de arbeidsmarkt van de huisartsenzorg maar biedt ook vergelijkingsmateriaal met andere branches.

Zie ook

Vacaturemonitor

In de Vacaturemonitor is te zien hoeveel vacatures voor doktersassistenten en praktijkondersteuners er per regio zijn.