Samenwerken op scholing, sociaal beleid en arbeidsmarkt
Menu Zoeken

Zicht op regionale capaciteit en arbeidsmarktvraagstukken huisartsenzorg

 De arbeidsmarkt huisartsenzorg is een regionale arbeidsmarkt. De onderlinge verschillen zijn groot. Daarom heeft SSFH aanvullend aan het arbeidsmarktonderzoek AZW 2.0 de factsheets ‘Zicht op regionale capaciteit en arbeidsmarktvraagstukken huisartsenzorg’ ontwikkeld die de regionale situatie op de arbeidsmarkt inzichtelijk maken. Deze factsheets geven onder andere inzicht in de veranderende zorgvraag van patiënten, de inzet van de verschillende professionals werkzaam in het huisartsenteam, het aantal mensen dat wordt opgeleid voor de huisartsenzorg én de knelpunten die zich (gaan) voordoen in vraag en aanbod van deze professionals.

De factsheets zijn bedoeld om de discussie in de regio rondom de arbeidsmarkt huisartsenzorg op gang te brengen. Ze zijn een startpunt en geen eindpunt. Met elkaar zorgen voor een goed beeld in de regio, oplossingen zoeken voor knelpunten en acties uitvoeren, daar gaat het om. In 2018 hebben de provincies Brabant en Zeeland en de arbeidsmarktregio’s Amsterdam en Rotterdam tijdens een pilot de eerste factsheets ontvangen. Dit heeft veel initiatieven voor samenwerking teweeggebracht. Een aantal hiervan heeft geleid tot een aanvraag van subsidie vanuit de stimuleringsregeling van SSFH

Meer informatie

Heb je vragen naar aanleiding van de factsheets? Neem dan contact op via info@ssfh.nl of 013-5944318.

Downloads en links

Zie ook

Arbeidsmarktonderzoek

Het onderzoeksprogramma Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn geeft informatie over de arbeidsmarkt van de huisartsenzorg maar biedt ook vergelijkingsmateriaal met andere branches.

Zie ook

Vacaturemonitor

In de Vacaturemonitor is te zien hoeveel vacatures voor doktersassistenten en praktijkondersteuners er per regio zijn.