Activiteitenplan MDIEU 2022 - 2024

SSFH gaat aan de slag met een activiteitenplan om duurzame inzetbaarheid in de huisartsenzorg te bevorderen. Dit activiteitenplan is bij het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid ingediend voor de Maatwerkregeling Duurzame Inzetbaarheid en Eerder Uittreden (MDIEU). Aan de basis van het activiteitenplan ligt de sectoranalyse die in de zomer van 2021 is uitgevoerd. Uit de sectoranalyse zijn onderstaande knelpunten op het gebied van duurzame inzetbaarheid in de huisartsenzorg aan het licht gekomen:

  • Toename van de werkdruk
  • Toename Agressie en ongewenst gedrag
  • Loopbaanontwikkeling en doorgroeimogelijkheden

SSFH heeft vanuit het ministerie van SZW subsidie toegekend gekregen om de komende twee jaar intensief aan duurzame inzetbaarheid te kunnen werken. Het activiteitenplan MDIEU is de basis hiervoor en bevat concrete acties om bovenstaande aandachtsgebieden aan te pakken.

>> MDIEU activiteitenoverzicht

Op deze pagina houden we je op de hoogte van de voortgang en ontwikkelingen rondom het activiteitenplan MDIEU.

Blijf op de hoogte.
Abonneer nu op onze nieuwsbrief.