De beroepsgroepen in de huisartsenzorg hebben de ambitie om in de toekomst te gaan werken met een team dat bestaat uit de doktersassistent, praktijkverpleegkundige en huisarts. De huisartsenzorg wil daarmee inspelen op de groei van complexe zorgvragen, nu de eerstelijnszorg meer taken heeft. Op verzoek van de Stichting Sociaal Fonds Huisartsenzorg (SSFH) hebben vertegenwoordigers uit de sector zich gebogen over de vraag hoe een overgang van de functie van de Praktijkondersteuner Huisartsenzorg-somatiek (POH-S) naar die van de praktijkverpleegkundige goed kan verlopen. De overgang verloopt geleidelijk en de POH-S-functie blijft de komende jaren, naast die van de praktijkverpleegkundige, bestaan. In de ‘Eindrapportage Project Transitiefase POH-S’ staan acht aanbevelingen die de SSFH overneemt.

SSFH-voorzitter Leon Vincken: ‘De POH-S blijft nog langere tijd noodzakelijk voor de kwaliteit van de zorg. Terwijl het accent in de toekomst komt te liggen op een instroom in de nieuwe verpleegkundige opleiding Bachelor Nursing, gaan de opleidingen voor de POH-S nog door. Ook gaan we er als fonds zorg voor dragen dat de praktijkondersteuner-somatiek zich op een passende manier kan ontwikkelen tot (het niveau van de) praktijkverpleegkundige.’

Aanbevelingen

Voorbeelden van de aanbevelingen in de ‘Eindrapportage Project Transitiefase POH-S’ zijn:

  1. hou de huidige POH-S functie aantrekkelijk;
  2. hou de POH-S opleidingen (geactualiseerd) en minimaal open tot de eerste praktijkverpleegkundigen in 2020 uitstromen van de nieuwe opleiding;
  3. zorg voor doorgroeimogelijkheden voor de POH-S;
  4. ontwikkel een intakeassessment voor het omscholen van de POH-S tot de functie praktijkverpleegkundige;
  5. regel een passend bijscholingstraject voor de huidige POH-S.

De SSFH gaat met de aanbevelingen aan de slag door onder andere contact te leggen met de opleidingen. Ook adviseert de SSFH werkgevers hun POH-S te stimuleren en te faciliteren om zich verder te scholen. De SSFH zal zich verder sterk maken voor de komst van bijscholingstrajecten op basis van eerder verworven competenties. De SSFH roept ook de werkgeversorganisaties LHV en InEen op om over de bekostiging van de POH-S met de verzekeraars het gesprek aan te gaan.

Achtergrond

De huisartsenzorg, hbo-opleidingen en zorgverzekeraars besluiten al in 2012 in het Convenant voor een ‘Toekomstbestendig Competentieprofiel POH’ de functie POH-S te actualiseren.
Tijdens dit proces wordt duidelijk dat dit een hbo-opgeleide praktijkverpleegkundige moet zijn om tegemoet te kunnen komen aan de toekomstige zorgvragen. De POH-S heeft zelfstandige spreekuren rond bijvoorbeeld astma, diabetes of ouderenzorg, en is de schakel tussen verschillende hulpverleners. De praktijkverpleegkundige vervult ook de complexere zorgtaken.
Voor de functie Praktijkverpleegkundige Huisartsenzorg is eind 2014 een competentie- en eindtermendocument voor de opleiding tot praktijkverpleegkundige Huisartsenzorg vastgesteld. Zodra het opleidingsprofiel van de nieuwe generalistische Bachelor Nursing bekend is, wordt gekeken of de praktijkverpleegkundige daarin voldoende herkenbaar is.

Download de ‘Eindrapportage Project Transitiefase POH-S

Blijf op de hoogte.
Abonneer nu op onze nieuwsbrief.