De eerstelijns zorg, met de huisartsenzorg als belangrijkste onderdeel, krijgt er steeds meer taken bij. De branche neemt al jaren in omvang en betekenis toe.

Steeds meer huisartsen kiezen daarom voor een samenwerkingsverband. Praktijken  groeien en het aantal solopraktijken neemt af. De huisartspraktijk en –post wordt meer en meer de spil van een breder zorgnetwerk.

Voor deze groei zijn nieuwe medewerkers nodig. Ook worden er nieuwe competenties gevraagd van het huidige personeel. De praktijken groeien, dit betekent dat de werkgever (vaak: de huisarts) ook HR- en managementtaken erbij krijgt.

Gezonde arbeidsmarkt

Werknemers en werkgevers willen samenwerken aan een goede en gezonde arbeidsmarkt in de huisartsenzorg. Om de arbeidsmarktvraagstukken in de huisartsenzorg adequaat en vroegtijdig te kunnen aanpakken, hebben werkgevers en werknemers SSFH opgericht.

SSFH stimuleert het bieden van stageplaatsen, brengt vraag en aanbod bij elkaar voor ondersteunende beroepen in de huisartsenzorg, werkt aan de verhoging van de kwaliteit van opleidingen, doet onderzoek naar de arbeidsmarkt nu en in de toekomst, biedt werkgevers HR-tools en bevordert veilig en gezond werken in de huisartsenzorg. 

De cao-partijen in de huisartsenzorg en het bestuur van SSFH bepalen gezamenlijk welke activiteiten de stichting oppakt.

Blijf op de hoogte.
Abonneer nu op onze nieuwsbrief.