Wij vinden het van groot belang dat er zorgvuldig wordt omgegaan met persoonsgegevens. Persoonsgegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Daarbij houden wij ons aan de eisen uit de privacywetgeving, de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dat betekent bijvoorbeeld dat wij:

 • duidelijk vermelden voor welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring;
 • het verzamelen van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • je eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om je persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin jouw toestemming is vereist;
 • je gegevens niet doorgeven aan derde partijen, tenzij dat nodig is om de gevraagde dienst te kunnen leveren of wanneer wij daar wettelijk toe verplicht zijn;
 • wanneer wij je gegevens delen, afspraken maken met derde partijen om er o.a. voor te zorgen deze niet voor andere doeleinden worden gebruikt;
 • passende beveiligingsmaatregelen nemen om je persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in opdracht van ons persoonsgegevens verwerken;
 • je recht respecteren om je persoonsgegevens op jouw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

Gebruik van persoonsgegevens

Bij het gebruik van onze diensten en websites (ssfh.nl en mijn-ssfh.nl) laat je bepaalde gegevens bij ons achter. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij verwerken niet altijd alle onderstaande gegevens. Dat is namelijk afhankelijk van welke diensten en functionaliteiten op onze websites je kiest te gebruiken. Zo verwerken wij je IBAN-gegevens van je organisatie alleen wanneer je bij ons een vergoeding of een stimuleringsbijdrage aanvraagt.

Persoonsgegevens
Afhankelijk van de diensten en functionaliteiten die je op onze websites gebruikt, kunnen wij de volgende persoonsgegevens van je verwerken:

 • NAW-gegevens
 • bedrijfsgegevens
 • e-mailadres
 • functie
 • geboortedatum
 • geslacht
 • financiële gegevens
 • informatie die je zelf invult in een open veld zoals een bericht in het contactformulier
 • technische meetgegevens van de apparatuur zoals IP-adres, MAC-adres, identifiers in cookies en je surfgedrag op onze websites
 • telefoonnummer

Doeleinden
Wij verwerken bovenstaande gegevens voor een of meer van de volgende doeleinden (mede afhankelijk van welke diensten of functionaliteiten je gebruikt):

 • om je de mogelijkheid te bieden diensten en producten aan te vragen via onze websites en gebruik te maken van alle functionaliteiten en diensten op de websites;
 • om jouw aanvraag te verwerken en je te informeren over het verloop daarvan
 • om je vergoeding te betalen;
 • om met jou te communiceren door middel van het verzenden van elektronische nieuwsbrieven en/of post;
 • om je vragen te beantwoorden of je klachten te behandelen via e-mail, per post of telefonisch;
 • om onze websites te verbeteren.

Verstrekking aan derden
Als dat noodzakelijk is voor de levering van de door jou bestelde producten, of aangevraagde diensten, geven wij de door jou verstrekte gegevens door aan derde partijen. Wanneer wij je gegevens aan een derde verstrekken, zorgen wij er o.a. (met een verwerkersovereenkomst) voor dat je gegevens niet voor andere doeleneinden worden gebruikt. Ook komen wij hierin overeen dat je gegevens worden verwijderd zodra ze niet meer nodig zijn.

SSFH geeft persoonsgegevens door aan IT&Care, het gaat hierbij enkel om e-mailadressen. IT&Care stelt de RIE-manager beschikbaar via SSFH. In deze applicatie kunnen arbo-gerelateerde zaken worden vastgelegd en dit kan door huisartsenpraktijken gebruikt worden. Dit heeft tot doel de koppeling van accounts aan e-mailadressen, zodat een wachtwoord kan worden aangemaakt. Het onderliggende doel hiervan in om een veilige toegang tot de RIE manager te kunnen waarborgen. De e-mailadressen worden verwerkt op basis van een gerechtvaardigd belang. Namelijk dat de gebruikers van de RIE-manager veilig toegang hebben tot het platform.

Verder zullen wij de door jou verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht of toegestaan is. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk dat de politie in het kader van fraudeonderzoek gegevens bij ons opvraagt. In dat geval zijn wij wettelijk verplicht deze gegevens af te geven.

Cookies
Cookies zijn kleine tekstbestanden die een website op je computer, tablet of mobiele telefoon plaatst op het moment dat je de website bezoekt. In deze cookies wordt informatie over jouw websitebezoek opgeslagen. Voor cookies die geen of weinig inbreuk op de privacy maken, is geen toestemming van de bezoeker nodig. Dit zijn vaak cookies die een website beter laten werken. Het gaat bijvoorbeeld om functionele en analytische cookies.

Functionele cookies zijn nodig om een dienst of webshop te laten functioneren. Dit zijn bijvoorbeeld bestanden die bijhouden wat er in een winkelwagentje zit. Functionele cookies gebruiken we op het vergoedingenportaal (mijn-ssfh.nl) zodat je ingelogd blijft bij het aanvragen van een vergoeding.

Op onze websites gebruiken we ook analytische cookies. Analytische cookies stellen ons in staat om het websitebezoek te meten. Hierdoor weten we op welke plekken we onze website kunnen verbeteren. We maken gebruik van Google Analytics om inzichten te verkrijgen uit de data. Bij de instelling van de Google-cookies hebben wij de handleiding van de Autoriteit Persoonsgegevens gevolgd. De instellingen zijn daardoor ‘privacy vriendelijk’, zodat deze cookie geplaatst mag worden zonder jouw toestemming. Voor meer informatie over wat Google met opgeslagen data doet, verwijzen we naar de privacyverklaring van Google. Deze kan regelmatig wijzigen.

Cookies voor social media integratie
Op onze website tonen we video's en andere content die je via een button kunt promoten en delen via sociale netwerken. Voor het functioneren van deze buttons plaatsen social-media-bedrijven, zoals Twitter, Facebook, YouTube en Google, cookies, zodat ze je kunnen herkennen wanneer je bent ingelogd op dat sociale netwerk. Ook verzamelen zij hiermee gegevens over de pagina die je deelt. Voor meer informatie over de gegevens die social-media-bedrijven verzamelen, verwijzen wij naar de privacy verklaringen van deze bedrijven. Deze kunnen regelmatig wijzigen.

 • Facebook
 • Twitter
 • YouTube

Beveiligen en bewaren
Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot jouw persoonsgegevens te beperken. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot de gegevens, dat de toegang tot de gegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.

Wij bewaren de gegevens niet langer dan noodzakelijk is. Dat wil zeggen dat wij de gegevens bewaren zolang dat nodig is om de door jou gevraagde dienst te leveren. Uitgezonderd hiervan zijn de gegevens die wij langer moeten bewaren omdat de wet ons dit verplicht.

Websites van derden
Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Wij kunnen namelijk niet garanderen dat deze websites op een betrouwbare of veilige manier met je persoonsgegevens omgaan. Lees altijd voor gebruik van de desbetreffende website de privacyverklaring van deze website, voor meer informatie over de manier waarop zij met jouw gegevens omgaan.

Je privacyrechten
Je hebt recht op inzage in je persoonsgegevens (artikel 15 van de AVG) en het recht om correctie of verwijdering van je persoonsgegevens te vragen (artikel 16 en 17 van de AVG). Daarnaast kun je bezwaar aantekenen tegen het gebruik van je gegevens (art 21 van de AVG).

Als je wilt weten welke persoonsgegevens van jou SSFH verwerkt, kun je een schriftelijk inzageverzoek doen. SSFH behandelt jouw verzoek binnen vier weken.

Blijkt dat je gegevens onjuist, onvolledig of niet relevant zijn? Dan kun je een aanvullend verzoek doen om je gegevens te laten wijzigen of aan te vullen.

Je kunt je verzoek mailen naar: info@ssfh.nl of per post sturen naar:

Stichting Sociaal Fonds Huiszartsenzorg (SSFH)
Postbus 4076
5004 JB TILBURG

Om misbruik te voorkomen kunnen wij je, bij een verzoek tot inzage, vragen je te identificeren door een kopie van een geldig legitimatiebewijs mee te sturen. Vergeet niet om op de kopie je BSN én je pasfoto af te schermen. Je kunt hier bijvoorbeeld de ‘KopieID’ app voor gebruiken.

Vragen of klachten
Natuurlijk helpen wij je graag verder als je vragen of klachten hebt over de verwerking van je persoonsgegevens. Mocht je daar vagen over hebben, neem dan contact met ons op: 013-5944318 of info@ssfh.nl

De Autoriteit Persoonsgegevens houdt extern toezicht op de naleving van de privacywetgeving. Je hebt het recht om bij de autoriteit een klacht over SSFH in te dienen. Dat kan online, of bel 088-1805 250.

Wijzigingen in deze privacyverklaring
Wij kunnen deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd.

Blijf op de hoogte.
Abonneer nu op onze nieuwsbrief.