SSFH staat voor Stichting Sociaal Fonds Huisartsenzorg.

SSFH stimuleert het bieden van stageplaatsen, brengt vraag en aanbod bij elkaar voor ondersteunende beroepen in de huisartsenzorg, werkt aan de verhoging van de kwaliteit van opleidingen, doet onderzoek naar de arbeidsmarkt nu en in de toekomst, biedt werkgevers HR-tools en bevordert veilig en gezond werken in de huisartsenzorg.

SSFH wordt bestuurd door de cao-partijen in de huisartsenzorg. Dit zijn:

Cao SSFH 

SSFH heeft een eigen cao. Daarin zijn afspraken gemaakt over de doelstellingen van het fonds en zijn de reglementen vastgelegd. In tegenstelling tot andere cao's, die doorgaans een kortere looptijd hebben, geldt de cao van SSFH voor vijf jaar. 

De cao van SSFH is door de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid algemeen verbindend verklaard. De bepalingen ervan gelden daardoor voor alle werkgevers en werknemers die onder deze cao vallen. 

Iedere werkgever, werknemer en stagiair heeft dus het recht om deel te nemen aan de door SSFH gefinancierde of gesubsidieerde activiteiten. Daarnaast is iedere werkgever in de huisartsenzorg die onder de werkingssfeer van de Cao SSFH valt, verplicht financieel bij te dragen aan het fonds.

over-ons-01

Wat doet SSFH?

De eerstelijns zorg, met de huisartsenzorg als belangrijkste onderdeel, krijgt er steeds meer taken bij. De branche neemt al jaren in omvang en betekenis toe.

Steeds meer huisartsen kiezen daarom voor een samenwerkingsverband. Praktijken groeien en het aantal solopraktijken neemt af. De huisartspraktijk en –post wordt meer en meer de spil van een breder zorgnetwerk.

De praktijken groeien

Voor deze groei zijn nieuwe medewerkers nodig. Ook worden er nieuwe competenties gevraagd van het huidige personeel. De praktijken groeien, dit betekent dat de werkgever (vaak: de huisarts) ook HR- en managementtaken erbij krijgt.

over-ons-02
Gezonde arbeidsmarkt

Werknemers en werkgevers willen samenwerken aan een goede en gezonde arbeidsmarkt in de huisartsenzorg. Om de arbeidsmarktvraagstukken in de huisartsenzorg adequaat en vroegtijdig te kunnen aanpakken, hebben werkgevers en werknemers SSFH opgericht.

nieuws-detail-01
Aanbod stageplekken

SSFH stimuleert het bieden van stageplaatsen, brengt vraag en aanbod bij elkaar voor ondersteunende beroepen in de huisartsenzorg, werkt aan de verhoging van de kwaliteit van opleidingen, doet onderzoek naar de arbeidsmarkt nu en in de toekomst, biedt werkgevers HR-tools en bevordert veilig en gezond werken in de huisartsenzorg.

over-ons-04
Cao-partijen

De cao-partijen in de huisartsenzorg en het bestuur van SSFH bepalen gezamenlijk welke activiteiten de stichting oppakt.

Stichting Sociaal Fonds Huisartsenzorg

Samenwerken op scholing, sociaal beleid en arbeidsmarkt.

Blijf op de hoogte.
Abonneer nu op onze nieuwsbrief.