ontwerp-zonder-titel-19-

Steeds meer huisartsenorganisaties vragen zich af of er bij hun organisatie een sociaal onveilige werksituatie is. Uit onderzoek van PGGM&CO en Ministerie van VWS uit 2021 blijkt dat één op de vijf werkenden in de huisartsenzorg in het jaar voorafgaand aan de meting te maken heeft gehad met agressie of ongewenst gedrag in contact met collega’s of leidinggevenden. Daarbij ging het voornamelijk om pesten of agressie en in mindere mate om bedreiging of intimidatie, seksuele intimidatie of discriminatie. De gevolgen van deze ervaringen van interne agressie en ongewenst gedrag binnen de praktijk liggen een stuk hoger dan bij externe agressie. Bijna tweederde was van slag, 17% ervaart mentale of fysieke klachten en één op de vijf denkt er zelfs over van baan te wisselen of is gewisseld van baan.

Daarnaast kunnen situaties als het integreren van teams, hiërarchische verhoudingen en de kloof tussen jong en oud in een nieuw team leiden tot een onveilig gevoel op de werkvloer en gespannen arbeidsrelaties. In 2022 deden 25% meer werkgevers en 82% meer medewerkers ten opzichte van 2021 een beroep op de Gimd vertrouwenspersoon. Zij merkten afgelopen jaar in de huisartsenzorg een toename in aanvragen voor klacht- en/of cultuuronderzoek. Door op een goede manier te werken aan een sociaal veilige werkomgeving worden klachten of escalaties voorkomen, het werkplezier vergroot, uitval van medewerkers beperkt en de productiviteit en werksfeer verbeterd.

Met de tekorten op de arbeidsmarkt en de opgelopen werkdruk in de branche, is een sociaal veilige werkplek dus van groot belang! Maar wat is sociale veiligheid nou precies? En welke signalen duiden op een onveilige werksituatie? Welke (eerste) stap kun je als werkgever, maar ook als werknemer zetten? Tijdens het webinar ‘Sociale veiligheid in de huisartsenzorg – Interne agressie en ongewenst gedrag binnen de praktijk’ dat georganiseerd wordt door SSFH komen deze zaken aan bod.

 Datum  Dinsdag 9 mei 2023
 Tijd  20.00 - 21.00 uur
 Locatie  Online webinar
 Doelgroep  Alle beroepsgroepen in de huisartsenzorg
 Accreditatie  1 punt (in aanvraag)

Sociale veiligheid
Sociale veiligheid – of eigenlijk onveiligheid – was afgelopen jaar onderwerp van gesprek. De uitzending van Boos over The Voice of Holland, incidenten in de sport- en universitaire wereld en de angst- en wegkijkcultuur bij De Wereld Draait Door (DWDD) hebben geleid tot maatschappelijke onrust. Het zorgen voor een sociaal veilige werkcultuur waarin intimidatie en seksueel grensoverschrijdend gedrag aangepakt en voorkomen wordt, krijgt veel aandacht.

Deze media-aandacht is voor veel mensen drempelverlagend geweest. Tegelijk merkt het Gimd ook dat er nog steeds veel mensen bang zijn dat ‘melden geen zin heeft’ of dat ‘meldingen toch niet vertrouwelijk blijken te zijn’.

De impact van ongewenst gedrag op medewerkers is groot. Veelal zijn medewerkers die ermee te maken hebben van slag. Een aantal krijgt mentale klachten of meldt zich voor kortere of langere tijd ziek. Ook zijn er medewerkers die overwegen te vertrekken uit de functie of organisatie. Het is daarom belangrijk om aandacht te blijven aan het onderwerp Sociale veiligheid.

Vertrouwenspersoon
In 2022 ging meer dan de helft van het aantal meldingen bij de vertrouwenspersoon van SSFH over  ongewenst gedrag dat door medewerkers wordt ervaren in de relatie met hun leidinggevende, management of de praktijkhouder. Er is dan vaak onvoldoende vertrouwen om deze te informeren over het ervaren gedrag. Dit gebrek aan vertrouwen ontstaat na een vervelende ervaring en veroorzaakt emoties als angst, teleurstelling of boosheid.

Naast dat medewerkers het lastig vinden om ongewenst gedrag bespreekbaar te maken, komt het ook voor dat leidinggevenden niet adequaat handelen bij meldingen van ongewenst gedrag of soms onvoldoende op de hoogte zijn van protocollen hieromtrent.

Aan tafel
Onder leiding van Elisabeth van den Hoogen gaan Arbeids- en organisatiedeskundige Anita Koops (Arbo Unie) en Rita Wielemaker, externe vertrouwenspersoon bij het Gimd, hierover in gesprek tijdens een gratis webinar op dinsdag 9 mei 2023.

Maak werk van een sociaal veilige werkomgeving!

>>> Meer weten over het activiteitenplan duurzame inzetbaarheid 2022-2024

Blijf op de hoogte.
Abonneer nu op onze nieuwsbrief.