Arbeidsmarkt

Het aantal openstaande vacatures is hoger dan ooit en de krapte op de arbeidsmarkt houdt nog wel even aan. De komende jaren dreigen er volgens economen ‘structurele arbeidstekorten’ door de vergrijzing. Het aandeel 65-plussers op de totale bevolking groeit van 20 procent in 2020 naar 25 procent in 2040.Tegelijkertijd komt er veel werk bij door grote investeringen in de transitie naar schone energie, door de bouwopgave, toenemende zorgvraag en overheidsbeleid zoals gratis kinderopvang. Kortom, er is werk aan de winkel voor brancheorganisaties en beroepsverenigingen. Maar langs welke lijnen maak je beleid? En hoe zet je dat om in acties?

draaiboek-zij-instroom-header

Werven van zij-instromers

LHV, SSFH, UWV, zorggroepen Hadoks en SGZ en het ROC Mondriaan hebben samen een maatwerk opleiding ontwikkeld voor zij-instromers doktersassistent. De eerste opleiding is in september 2021 gestart. Het ging om kandidaten die een overstap wilden maken vanuit een dienstverlenend beroep (bijvoorbeeld stewardess, kapster of vanuit de horeca) naar het vak van doktersassistent, ofwel als gevolg van verlies van baan door de crisis, ofwel een gewenste omscholing. Initiatiefnemer van deze pilot is Aline Pikaar, huisarts in Zoetermeer.

De kandidaten startten met zes weken fulltime scholing voor het opdoen van basiskennis. Hierna traden ze in dienst bij de huisarts (leerwerkplaats) en startten in de praktijk met eenvoudige taken onder begeleiding van een doktersassistent. In 2 jaar behalen ze dan hun diploma. Voor deze eerste zes weken scholing en de kosten van de 2-jarige opleiding zijn financieringsmogelijkheden beschikbaar.

Om meer regio’s te enthousiasmeren en vooral te faciliteren bij de mogelijke opstart van een dergelijk traject in de eigen regio, is een regionaal draaiboek ten behoeve van projecten voor zij-instromers binnen de huisartsenzorg gemaakt op basis van de kennis die is opgedaan door alle betrokken partijen. In dit draaiboek worden tips gegeven, documenten gedeeld en stapsgewijs uiteengezet hoe zo’n traject geïnitieerd kan worden.

Het draaiboek is bedoeld voor regionale organisaties binnen de huisartsenzorg die in de regio aan de slag willen met projecten rondom de (zij-) instroom van nieuw personeel. Heeft u vragen, wilt u een regionaal project starten of heeft u interesse in het draaiboek? Neem dan contact op met Roel Fransen van SSFH. Dat kan per mail via info@SSFH.nl of telefonisch op 06-25269056.

Let op: dit is de aanpak in de pilot Den Haag/Zoetermeer geweest. Het kan zijn dat de onderwijsinstelling in een andere regio een andere oplossing kiest. Het is goed om in gesprek te gaan om te zien wat het beste past om praktijkhouders te enthousiasmeren een leerwerkplek beschikbaar te stellen

Blijf op de hoogte.
Abonneer nu op onze nieuwsbrief.