In een cao worden afspraken gemaakt over arbeidsvoorwaarden die voor een hele branche gelden. De afkorting staat voor: collectieve arbeidsovereenkomst. 

De afspraken in de cao Huisartsenzorg gaan onder meer over loon, werktijden, vakantie en inzetbaarheid. Daarnaast heeft SSFH ook een eigen cao. Daarin zijn de afspraken vastgelegd over het doel en de activiteiten van het fonds, de reglementen rondom de vergoedingen en de bijdrage aan SSFH vanuit werkgevers en werknemers. 

De cao Huisartsenzorg regelt de arbeidsvoorwaarden voor praktijkassistenten, apothekersassistenten en praktijkondersteuners die in dienst zijn van een huisarts(enpraktijk), huisartsenpost of gezondheidscentrum.

De cao Huisartsenzorg 2024-2025 is online beschikbaar. In een duidelijk opgemaakte pdf vind je alle arbeidsvoorwaarden en salaristabellen voor praktijkassistenten, apothekersassistenten en praktijkondersteuners in dienst van een huisarts(enpraktijk), huisartsenpost of gezondheidscentrum. De cao loopt van 1 januari 2024 tot 30 juni 2025. 

Alle definitieve documenten over de cao Huisartsenzorg vind je hier.

In de app Cao Huisartsenzorg vind je de volledige cao-tekst, functiewaardering, praktische tools, FAQ’s en allerlei nuttige links. Download de Cao-app Huisartsenzorg voor iOS en Android

Blijf op de hoogte.
Abonneer nu op onze nieuwsbrief.