In de huisartsenzorg blijft de praktijkondersteuner somatiek (POH-S) naast de doktersassistent, huisarts en de toekomstige praktijkverpleegkundige huisartsenzorg (PVH) deel uitmaken van het team. Een uitvoerige overweging tussen LHV, NHG, InEen, NVvPO, NVDA, FNV Zorg en Welzijn, CNV Zorg & Welzijn, V&VN, en de HBO-opleidingen, samengebracht door SSFH, heeft geleid tot een akkoord daarover op vrijdag 5 februari 2016. Daarmee is een periode van onzekerheid over het toekomstperspectief van de POH-S afgesloten.

SSFH-voorzitter Leon Vincken: ‘In het akkoord zijn afspraken gemaakt die een goede positie en heldere opleiding van de praktijkondersteuner somatiek naast die van de PVH moeten waarborgen. Voor zowel de POH-S als de PVH is er dus perspectief en daar is de sector bij gebaat.’

Volgens het akkoord is de inmiddels goed ingeburgerde POH-S verantwoordelijk voor minder complexe zorg en behandeling bij chronische aandoeningen, naast de PVH die dat is voor de hoog complexe zorg en de coördinatie daarvan. Uitgangspunt voor de beide functies zijn de bestaande competentieprofielen voor POH-S en PVH, beiden opgeleid op Hbo-niveau.

Perspectief

SSFH bracht recent alle partijen bij elkaar om een einde te maken aan de onzekerheid die was ontstaan bij POH-ers, aankomende studenten en hun opleidingsinstellingen over het toekomstperspectief van de POH-S. In afwachting van de komst van de PVH werd de Hbo-opleiding tot POH-S (op enkele uitzonderingen na) stilgelegd, terwijl pas over vier jaar afgestudeerden uit de Hbo-opleiding tot PVH uitstromen. Met het akkoord willen de veldpartijen een einde maken aan deze situatie: de opleiding tot PVH wordt voortgezet en de opleiding POH-S kan worden hervat. Voor beide functies bestaat perspectief binnen de huisartsenpraktijk.

Afspraken uitvoeren

SSFH coördineert het uitvoeren van de afspraken uit het akkoord. SSFH ondersteunt werkgevers in het differentiëren van de laag complexe- en hoog complexe zorg om te bepalen welke competenties en welke niveaus nodig zijn. Het competentieprofiel van de POH-S uit 2004 zal hiertoe ook worden herzien. Daarnaast gaat de SSFH samen met veldpartijen voldoende stageplaatsen organiseren. Ook het bewaken van de kwaliteit van de POH-S opleidingen door middel van certificering en het realiseren van een landelijk uniform toelatingsassessment voor de opleiding tot POH-S zijn afspraken uit het akkoord. Opleiders worden opgeroepen de beide leerlijnen tot POH-S en PVH aan te bieden in het hoger beroepsonderwijs. Tot slot onderzoekt SSFH de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt op de korte en lange termijn van de POH-S en PVH.

Blijf op de hoogte.
Abonneer nu op onze nieuwsbrief.