De huisartsenzorg kan SSFH om een stimuleringsbijdrage vragen voor het creëren van meer en goede stageplaatsen voor doktersassistenten, praktijkondersteuners en triagisten. Huisartsenzorg Oude IJssel heeft hiervoor een aanvraag ingediend en deze is goedgekeurd.

Professionalisering en uitbreiding stages doktersassistentenHuisartsenzorg Oude IJssel heeft een aanvraag gedaan voor de inzet van een ervaren stagecoördinator voor professionalisering en uitbreiding van het aantal stageplaatsen voor doktersassistenten. Deze coördinator heeft als opdracht om:

  • het aantal stageplaatsen voor doktersassistenten in de regio uit te breiden (van 20 naar 25 plaatsen). De stagecoördinator bezoekt hiervoor huisartsenpraktijken in de regio om zo drempels weg te nemen om stagiaires te plaatsen.
  • werkbegeleiders in de praktijken te ondersteunen. De stagebegeleider faciliteert het startgesprek tussen werkbegeleider en stagiaire. Daarnaast organiseert de stagebegeleider werkbegeleidersbijeenkomsten om kennis en ervaring uit te wisselen.
  • contacten te onderhouden met de scholen over de aansluiting van het onderwijs op de praktijk.


Ook een aanvraag indienen?Wil je meer informatie over deze aanvraag, de Stimuleringsregeling of een aanvraag indienen? Kijk op: https://www.ssfh.nl/stimuleringsregeling/

Blijf op de hoogte.
Abonneer nu op onze nieuwsbrief.