nulmeting-vertrouwenspersoon

Uit onderzoek van PGGM&CO en VWS (2021) blijkt dat bij (fysieke) agressie, seksuele intimidatie en pesten de behoefte bestaat voor opvang en nazorg door een vertrouwenspersoon. Om te peilen in hoeverre er op dit moment gebruik wordt gemaakt van een vertrouwenspersoon, is er een korte vragenlijst samengesteld. Voor een representatief en betrouwbaar resultaat vragen we twee minuten van je tijd om hier enkele vragen over te beantwoorden.

Deze meting is onderdeel van het MDIEU-activiteitenplan. SSFH wil duurzame inzetbaarheid in de huisartsenzorg bevorderen en heeft subsidie gekregen van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in het kader van de Maatwerkregeling Duurzame Inzetbaarheid en Eerder Uittreden (MDIEU).

Klik op onderstaande button om naar de vragenlijst te gaan.

Blijf op de hoogte.
Abonneer nu op onze nieuwsbrief.