20240103-nieuwbestuur

SSFH gaat 2024 van start met een nieuw bestuur. In de afgelopen vier jaar hebben Petra Portengen (voorzitter) en Gerben Welling (vice-voorzitter/penningmeester) zich dagelijks ingezet voor SSFH en vormden samen met Giel Schikhof (fondsmanager) het Dagelijks Bestuur. Zij blikken graag terug op de periode waarin zij naast vier jaar Dagelijks Bestuur ook meerdere jaren de rol van bestuurder hebben vervuld in het Algemeen Bestuur (AB) van SSFH. 

Zowel Petra als Gerben blikken terug op hun periode bij SSFH. Gerben zegt hierover: “We hebben het bestuur zien veranderen van een team waarin belangen van de cao-partijen een grote rol speelden, naar een team dat steeds meer “samen” SSFH is gaan besturen. SSFH veranderde van een organisatie die de stagevergoeding regelt naar een club die zich (ook) richt op de regio; daar functioneert immers de echte arbeidsmarkt.” Petra beaamt deze uitspraak: “Als partijen in de huisartsenzorg op eenzelfde wijze kunnen gaan werken zoals we die nu bij SSFH ervaren, dan bereik je echt veel meer.” Een uitgebreide terugblik is hier te lezen.

Petra en Gerben hebben officieel afscheid genomen per 1 januari 2024 wat betekent dat er een nieuw Dagelijks Bestuur is gestart. Aard Verdaasdonk (LHV) is benoemd tot voorzitter en Mitchell Hoogenhout (FNV) tot vice-voorzitter/penningmeester, beiden waren al bestuurslid bij SSFH. Samen zullen zij met Giel Schikhof de dagelijkse gang van zaken binnen SSFH vertegenwoordigen.  

Daarnaast zijn er drie nieuwe bestuursleden gestart in het Algemeen Bestuur. Sonia Jennings (AARConsult) is sinds november lid van het bestuur. Anika Corpeleijn (NVvPO) en Mariëlle Bothof (Huisartsenorganisatie Medicamus) zijn per 1 januari 2024 benoemd. Zij stellen zich graag voor. 

Anika Corpeleijn (NVvPO – opvolger Petra Portengen) 

“Ik ben Anika Corpeleijn en woon met mijn man, bonuszoon, drie honden en een kater in Elst op de Utrechtse Heuvelrug. Mijn hart ligt bij de eerstelijnsgezondheidszorg. Na uitgeloot te zijn voor de studie Geneeskunde koos ik voor Fysiotherapie. Vervolgens werd ik alsnog voor geneeskunde ingeloot. Het is een mooi vak. Je kunt op een laagdrempelige manier veel voor mensen betekenen. Toch begon het na 13 jaar te kriebelen. Ik wilde niet alleen behandelen, maar ook meedenken over de toekomst van de zorg.  

Na een studie Gezondheidswetenschappen, heb ik me voor een regionale ondersteuningsstructuur in Rotterdam beziggehouden met de continuïteit van huisartsenzorg. In veel wijken dreigde er een tekort aan huisartsen. Door het werken in die wijken aantrekkelijker te maken, lukte het om voldoende professionals aan te trekken waardoor voor iedere burger huisartsenzorg beschikbaar bleef.  

Als directeur-bestuurder van de Nederlandse Vereniging voor Praktijkondersteuners en Praktijkverpleegkundigen (NVvPO) houd ik me weer bezig met de continuïteit van de huisartsenzorg, maar nu vooral vanuit het perspectief van het beroep van praktijkondersteuner en praktijkverpleegkundige. Een hele mooie uitdaging.” 

Mariëlle Bothof (Huisartsenorganisatie Medicamus – opvolger Gerben Welling) 

“Relevant, leuk en leerzaam. Dat waren de eerste dingen die ik dacht toen ik werd gevraagd voor het bestuur van het SSFH. De huidige en toekomstige arbeidsmarkt in combinatie met de groeiende zorgvraag vraagt om verdergaande samenwerking, maar vooral ook om anders denken en anders organiseren, om creativiteit en lef. Een uitdaging die ik graag en enthousiast aan ga.   

Ik ben Mariëlle Bothof, 51 jaar oud, getrouwd, moeder van drie tienerdochters en bestuurder bij regionale huisartsenorganisatie Medicamus in Harderwijk. Binnen Medicamus ben ik betrokken bij het stageteam, het zij-instroomtraject voor verpleegkundigen en heel recent de opstart van PraktiFlex, een regionale oplossing voor (ad hoc) tekort aan doktersassistenten in de huisartsenpraktijk(en). Recent heb ik mij ingezet voor de totstandkoming van het ROAZ-plan in onze regio, met name voor de opgave binden, boeien en behouden van personeel.” 

Sonia Jennings (AARConsult) 

“Ik ben Sonia Jennings en recent toegetreden tot het bestuur van SSFH. De afgelopen 20 jaar ben ik actief als bestuurder en (interim) manager binnen de eerstelijnsgezondheidszorg. Daarnaast geef ik o.a. trainingen en leergangen rondom HRM, leidinggeven en leiderschap. De eerste 20 jaar van mijn carrière heb ik bij een grote nationale bank gewerkt. In die jaren werd het mij duidelijk dat het behalen van succes samenhangt met een goed team. Een team dat bereid is om een extra stapje te zetten, dat met én voor elkaar graag samenwerkt. 
Dit alles betekent dat een werkgever zuinig moet zijn op diens ‘menselijk kapitaal’; zijnde zijn medewerkers. Vanuit SSFH zijn er mogelijkheden om hieraan bij te dragen en, daar waar op kleiner niveau investeringen en aanpak niet mogelijk is, krachten te bundelen en samen zaken aan te pakken die een gezonde en duurzame arbeidsmarkt stimuleren. 

Om hieraan een bijdrage te leveren vanuit mijn ervaring en contact met de praktijk geeft mij energie en drive. Samen de huisartsenzorgsector nog beter maken, voor de medewerkers, de werkgevers en vooral ook de patiënten, daar ga ik voor!” 

Blijf op de hoogte.
Abonneer nu op onze nieuwsbrief.